Úvod Aktuality

100 LET NA STEJNÉ ADRESE

 

Letošní rok je pro naši společnost významný hned z několika důvodů.  Číslo 2 je zřejmě pro naši společnost číslem magickým. Roky, končící touto číslovkou jsou v její historii těmi nejvýznamnějšími.

 

Součástí sídla společnosti VRV a.s. je vodárenská věž na nejmenším pražském, tzv. Petržilkovském ostrově. Stavba kamenné věže, sloužící jako vodárna pro zásobování Malé Strany, byla dokončena v roce 1562 a slaví tak letos 450ti leté výročí. Za tu dobu dokázala čelit celé řadě velkých povodní a stala se jedním ze symbolů českého vodního hospodářství.

 

 

Druhou část sídla společnosti tvoří budova na Janáčkově nábřeží, známá všem českým vodohospodářům jako „Domeček". Tato budova vznikla přestavbou mlýna, který navazoval na Petržílkovský mlýn a byl ve vlastnictví mlynáře Karpelese. Stavba byla realizována podle projektu architekta Jiřího Justicha v roce 1912 a letos slaví své 100 leté výročí. Iniciátorem přestavby  byla tehdejší Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách, založená již v roce 1896.

 

Tato komise prošla v průběhu 20. století několika přeměnami, ale stále jako symbol vodního hospodářství v České republice sídlí na stejné adrese . Poslední z přeměn proběhla v roce 1992 založením akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba – VRV, která tak letos oslaví výročí 20 ti leté.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001