Úvod Aktuality

ČOV Vrané nad Vltavou

Účelem stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 5360 připojených obyvatel, odpovídající plánovanému počtu obyvatel obce Vrané nad Vltavou. Předmětem navrhované intenzifikace je výstavba nové čistírenské linky (hrubé předčištění, akumulační nádrž, čerpací stanice, 2 biologické linky, aerobní stabilizace kalu, dmýchárna, velín, rozvodna a sociální zařízení, strojní odvodnění kalu a homogenizace kalu).
Nově budované je rovněž chemické hospodářství pro srážení fosforu.
Součástí této stavby jsou i nové trubní a kabelové rozvody, úprava manipulačních ploch, příslušné vybavení strojně technologickým zařízením, nový systém ASŘ a MaR, přenos dat apod.
Stavba bude sloužit pro čištění odpadních vod z obce Vrané nad Vltavou a pro výhledové připojení odpadních vod z plánované výstavby.
U projektu vykonáváme funkci technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
 
img_20201027_155401_optimized
 
img_20200918_143438_optimized
 
img_20200813_101305_optimized
 
img_20200813_101218_optimized
 
img_20200813_101041_optimized
 
img_20200701_094257_optimized
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.