Úvod Aktuality

Protipožární nádrž:
Nádrž je navržena jako náhrada za zrušenou protipožární nádrž na vedlejším pozemku. Jedná se o nádrž o objemu cca 600 m3 s břehy tvořenými nábřežními zdmi a betonovým dnem. Ze severní strany je zřízen sjezd do nádrž a vstup pomocí schodiště. Nádrž je vybavena bezpečnostním přelivem a výpustným zařízením.
Napájení nádrže je zajištěno studnou (SO 02) a svedením dešťových vod z okolních budov (SO 03). Odvedení dešťových vod z nádrže do stávající kanalizace je zajištěno pomocí nové přípojky DN200. Na přípojce jsou osazeny 3 revizní šachty.
 
Studna:
Objekt studny slouží pro zásobení protipožární nádrže vodou. Studna je provedena jako vrtaná, hloubky 30 m. max. průměr vrtu je 280 mm s vystrojením vrtu PVC trubkou průměru 160 mm. Ve zhlaví studny je instalována PVC šachta průměru 1000 mm a celkovou výšku cca 800 mm. Čerpání vody ze studny je zajištěno větrným čerpadlem.
 
Svedení dešťových vod:
Pro odvodnění objektů hasičské zbrojnice v Praze – Dubeč bude využit retenční prostor v plánované požární nádrži. Z odvodňovaných ploch je dešťová voda odváděna pomocí odvodňovacích žlabů. Žlaby jsou svedeny do požární nádrže přes usazovací nádrž.
 
IMG_20200811_133136
 
IMG_20200728_133354
 
IMG_20201013_132151
 
IMG_20201124_125905
 
IMG_20201212_110053_resized_20201224_083017234
 
IMG_20201207_082526_resized_20201207_094542133
 
 
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.