Konference Vodní Toky se uskuteční 21. - 22. listopadu 2023. Nově bude probíhat v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Úvod Aktuality

Ve dnech 21. - 22. listopadu 2023 se v Hradci Králové uskuteční již 19. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2023, které udělili svou záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a primátorka statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová. Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

 

Hlavní témata konference:

 • problematika správy vodních toků a správy povodí
 • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 • řešení extrémních hydrologických jevů
 • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
 • plánování v oblasti vod

Kalendář konfernce: 

 • Pondělí 10. července 2023
  Zahájení registrace autorských příspěvků
 • Neděle 20. srpna 2023
  Uzávěrka registrace autorských příspěvků
 • Pondělí 4. září 2023
  Zahájení registrace k účasti (přihlášení)
 • Pondělí 4. září 2023
  Zahájení registrace propagačních aktivit (přihlášení)
 • Pondělí 11. září 2023
  Oznámení autorům o přijetí či nepřijetí příspěvku
 • Pondělí 2. října 2023
  Zveřejnění podrobného programu konference
 • Neděle 8. října 2023
  Uzávěrka zaslání autorských příspěvků do sborníku
 • Úterý 24. října 2023
  Uzávěrka registrace k účasti (přihlášení)
 • Úterý 24. října 2023
  Uzávěrka registrace propagačních aktivit (přihlášení)
 • Úterý 21. listopadu 2023
  1. den konference
 • Středa 22. listopadu 2023
  2. den konference

 

WEB KONFERENCE

POZVÁNKA

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001