Úvod Aktuality

Přivaděč Kouty n. D. – Šumperk je významný vodovodní přivaděč, celkové délky 18,050 km z oceli DN400, který dopravuje vodu z ÚV Kouty nad Desnou (kapacita 100 l/s) do skupinového vodovodu Šumperk a současně dodává pitnou vodu všem obcím po trase. Stávající ocelový přivaděč byl budován v letech 1970 – 1976 a vyznačuje se zvyšující poruchovostí, korozí a zanášením potrubí, které má vliv na provoz, dopravu kvalitu pitné vody.
 
SO 01 – řeší obnovu přivaděče v rozsahu 0,000 km – 3,750 km od ÚV Kouty nad Desnou po zámek Loučná nad Desnou. Obnova přivaděče bude provedena bezvýkopovou technologií předdeformovaného potrubí (technologií close – fit – těsně přiléhavajícího potrubí), kdy do stávajícího ocelového potrubí DN 400, po jeho vyčištění, monitoringu bude vtaženo nové z výroby předdeformované potrubí z HDPE 100 RC, které se následně z montážních jam nahřeje, navrátí do původního stavu a těsně přilne vnějším pláštěm potrubí k vnitřnímu povrchu stávajícího potrubí přivaděče.
 
SO 02 – řeší obnovu přivaděče v rozsahu 3,750 km – 7,228 km od zámku Loučná nad Desnou po vodojem Velké Losiny. Obnova tohoto objektu bude provedena bezvýkopovou technologií berstlining, kdy do stávajícího rozrušeného ocelového potrubí DN400, bude zataženo nové potrubí z tvárné litiny DN400.
 
Udržovací práce na stávajícím vodovodu jsou nezbytné, a to zejména z důvodu zamítavého stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje k dávkování inhibitoru koroze. Pro zajištění bezpečného zásobování dané lokality a navazujícího území pitnou vodou v požadovaném množství a kvalitě je tato obnova vodovodního přivaděče nevyhnutelná a nezbytná. Po kompletní obnově, bude možné plně využívat jak plnou kapacitu přivaděče, který v současné době lze z důvodu silné koroze využívat pouze z cca 10% své kapacity, tak úpravnu povrchové vody v Koutech nad Desnou a tím zajistit bezpečné zásobování obyvatel.
 
                 IMG_1275
 
IMG_1517
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.