Úvod Aktuality

Výzva Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“. Alokace byla vyhlášena ve výši 1000 mil. Kč a lhůta pro podání žádostí o podporu byla stanovena od 20.5. do 30.9.2021 nebo do vyčerpání alokace.

Oblasti podpory jsou ve stručnosti:
- výstavba nových skupinových vodovodů a nové vodárenské infrastruktury k napojení oblastí zasažených suchem
- zvýšení odolnosti vodárenské infrastruktury (tj. navýšení kapacity zdrojů vody, VDJ a propojování vodárenských soustav)
- rekonstrukce modernizace a obnova vodárenské infrastruktury
- instalace Smart Meteringu na vodovodních sítích ke snížení ztrát nebo regulaci spotřeby vody v oblastech s omezenými zdroji

Naše společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. podala v rámci této výzvy celkem 15 žádostí v celkovém objemu IN více než 1,2 mld. Kč a o celkové výši dotace cca 750 mil. Kč.
Realizací všech těchto opatření by došlo ke zkvalitnění zásobování pitnou vodou oblastí o celkovém počtu 2,7 mil. obyvatel. Při vědomí soutěžního charakteru této výzvy, podala naše společnost všech 15 žádostí dne 20.5.2021 a to hned v první hodině (do času 01:00) po otevření "okénka" v informačním systému MZe pro podání žádostí.

 

Výzva MZe

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.