Konference Vodní Toky se uskuteční 21. - 22. listopadu 2023. Nově bude probíhat v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Úvod Aktuality

Revitalizace Vltavy Vraňany, Hořín

V rámci realizace stavby „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“ dochází k přesunu velkých objemů vytěžených zemin. Stavba klade důraz na snižování zátěže okolních obcí přepravou zbytných zemin do trvalého úložiště a proto byl v ř.km 7,394 vybudován pontonový most přes koryto řeky Vltavy. Přes něj je možné převážet materiály z levobřežní revitalizace koryta na pravý břeh a využívat jednu dopravní trasu do úložiště. Tím bude podstatně omezen průjezd nákladních vozidel přes obec Lužec nad Vltavou.
 
Pontonový most je vybudován z pontonové mostové soupravy, která se skládá z 5 říčních dílů a 2 dílů krajových (podhonových). Celková délka mostu přesahuje 46 m se šířkou 8 m. Pontonový most umožňuje přejezd jediného vozidla o hmotnosti do 35 t. Před montáží mostu byly provedeny úpravy břehových partií a zpevněné sjezdy. Jednotlivé díly mostu byly sestaveny při břehu a následně byla celá mostová souprava splavena do místa osazení. Most je ukotven ocelovými lany k betonovým blokům a jsou osazeny příslušné plavební znaky.
 
Při průtocích v řece vyšších než 300 m3/s nebo při průtoku ledových ker bude most splaven k pravému břehu a při průtocích vyšších než 350 m3/s bude demontován.
 
20210614_ponton s autem
 
PMS_kontrola BOZP
 
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001