Úvod Aktuality

Byla zahájena činnost v rámci Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje na udržení vody v krajině.

Podpisem smlouvy mezi naší společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Plzeňským krajem byla 19. května 2021 zahájena činnost v rámci Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje na udržení vody v krajině. Projekt bude probíhat v několika etapách v časovém rozmezí minimálně pěti let.
 
Cílem strategie je pomoci Plzeňskému kraji zadržet vodu v krajině a adaptovat se tak na probíhající klimatické změny. Základem bude dokument Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině. VRV nyní zpracovává analytickou část, jejímž výsledkem bude vymezení min. 10 povodí IV. Řádu, které budou definovány jako prioritní pro navazující návrhovou část Regionální strategie.
 
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.