Úvod Aktuality

Obnova přivaděče Štěpánovice

Předmětem projektu je obnova vodovodního přivaděče z úpravny vody Vír a to v jeho části, která byla s ohledem na časté opakující se poruchy z pohledu spolehlivého provozu Brněnské vodárenské soustavy vyhodnocena jako nejvíce riziková. V období sucha, které prohlubuje riziko poklesu vydatnosti vodního zdroje Březová, je význam bezpečného provozu tohoto přivaděče pro vodárenskou soustavu.
Vlastní rekonstrukce spočívá ve výměně stávajícího potrubí ze sklolaminátu typu HOBAS za jiný trubní materiál. K rekonstrukci bude použito potrubí z tvárné litiny profilu DN1400. Vlastní rekonstrukce bude provedena na délce 390 m.
Současně se provede i rekonstrukce stávajícího potrubí kalosvodu. V tomto případě se rovněž nahradí potrubí ze sklolaminátu HOBAS za potrubí z tvárné litiny.
Rekonstrukce potrubí přivaděče bude probíhat ve své celé délce v poli, na západním okraji městyse Drásov.
Výkon VRV na projektu je investorsko-inženýrská činnost zahrnující zpracování žádosti o dotaci, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP a administrace projektu (dotace z MZe).
 
20201130_102750_optimized
 
img_20200921_124555_optimized
 
img_20201130_111845_optimized
 
img_20201209_123857_optimized
 
img_20210107_122621_optimized 
 
img_20210107_123224_optimized
 img_20210127_114643_optimized
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.