Úvod Aktuality

Střípky z oslav 50. výročí zahájení provozu úpravny vody Želivka - reportáž od 14:30.

Osobnosti z oblasti vodního hospodářství si za přítomnosti ministrů, zástupců krajů, připojených měst a obcí tento týden připomněly 50. výročí zahájení provozu úpravny vody Želivka, která odebírá vodu z vodárenské nádrže Švihov. Úpravna vody spolu s vodárenskou nádrží Švihov a 52 km dlouhým štolovým přivaděčem je klíčové vodohospodářské dílo, zajišťující kvalitní pitnou vodu pro více než 1,3 mil. obyvatel České republiky. Dodávkami pitné vody pokrývá téměř tři čtvrtiny spotřeby pitné vody v Praze a zásobuje část Středočeského kraje a Kraje Vysočina.

Investorem celé této unikátní stavby byl tehdejší státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba. Jako pamětník zahájení provozu vystoupil mezi slavnostními řečníky i současný předseda představenstva VRV a.s. – Ing. Jan Plechatý.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.