Úvod Aktuality

Světový den vody

Každý rok 22. března si vodohospodáři na celém světě připomínají Světový den vody.

Při příležitosti oslav Světového dne vody byla zorganizována konference, kteoru pořádal Svaz vodního hospodářství ČR a SOVAK ČR ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. V rámci konference, která proběhla v Kongresovém centru v Praze byla organizována i soutěž Vodohospodářská stavba roku, jejíž výsledky byly vyhlášeny na konci akce.

 

O soutěži

Do soutěže se mohly přihlásit vodohospodářské stavby dokončené v roce 2022 ve dvou kategoriích, a to:

  • Kategorie I – stavby oboru vodovodů a kanalizací
  • Kategorie II. – stavby v oboru vodních toků

V každé této kategorii se samostatně hodnotily stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč.  Letos bylo do soutěže přihlášeno celkem 17 staveb, z toho z toho 8 v kategorii I a 9 v kategorii II.

Ocenění předali účastníkům výstavby vítězných staveb za organizátory soutěže Petr Kubala, předseda SVH ČR a Miloslav Vostrý, předseda SOVAK ČR a dále za garanty soutěže Aleš Kendík, vrchní ředitel sekce vodního hospodářství MZe a Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod MŽP.

 

Celou akci moderovali Jan Plechatý a Ivo Kokrment, ocenění připravovala Šárka Matyášková.

Mezi oceněnými stavbami byly i čtyři stavby, na jejich úspěšné realizaci se podílela i naše společnost v pozicích projektanta nebo správce stavby či technického dozoru.

 

  1. Stavba "Rekonstrukce úpravny vody Adolfovice", kde jsme působili jako technický dozor investora. Cenu za naší společnost převzal ředitel divize 03 Lukáš Drbola.
  2. Stavba "Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka", kde jsme působili jako projektant a technický dozor. Cenu převzal ředitel divize 03 Lukáš Drbola.
  3. Stavba "Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín projektant", kde jsme působili jako projektant a správce stavby. Cenu převzal předseda dozorčí rady Ing. František Smrčka.
  4. Stavba "Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta, etapa II.B", kde jsme působili jako technický dozor. Cenu převzala technická ředitelka Ing. Kateřina Koutecká Hánová.
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.