[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

VODNÍ TOKY 2014

 

 

Odborná konference s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech

25. a 26. listopadu 2014

v hotelu Černigov, v Hradci Králové.


 

 

Témata konference:

 

Správa vodních toků

  • financování, legislativa, výzkum
  • zkušenosti z extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • technická opatření na vodních tocích (příprava a realizace projektů)

Implementace Rámcové směrnice a Směrnice o zvládání povodní

 

2. cirkulář a závazná přihláška ke stažení

1. cirkulář a přihláška příspěvků a prezentace ke stažení

 

Upozornění: Letos jsme přistoupili k inovaci systému přihlášek. Bude jen „závazná přihláška“ v 2. cirkuláři. 1. cirkulář slouží k připomenutí, že se konference koná, a je hlavně výzvou pro autory přednášek a vystavovatele. Předběžné přihlášky pro účastníky letos nebudou.

 


česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930