[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2015

 

Přednášky ke stažení - optimalizovaná velikost, formát PDF (59 MB)

Přednášky ke stažení - původní velikost, formát PPT, včetně videa (910 MB)

 

2. cirkulář ke stažení

Závazná přihláška ke stažení

 

 

Termín konání 24. a 25. listopadu 2015 v hotelu Černigov v Hradci Králové

 

Témata konference:

  • Správa vodních toků
    • financování, legislativa, výzkum
    • extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně)
    • plánování v oblasti vod
    • technická opatření na vodních tocích

1. cirkulář je výzvou pro autory přednášek na konferenci a pro autory příspěvků ke zveřejnění ve sborníku.

 

V září bude zveřejněn 2. cirkulář s programem, detailními pokyny pro účastníky i vystavovatele a závaznou přihláškou.

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930