Úvod Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA - KONFERENCE VODNÍ TOKY 2018

 

Ve dnech 20. - 21. listopadu 2018 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc.a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., již 16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2018“.

 

Hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

 

Konference se zúčastnilo 350 vodohospodářů z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

 

Účastníky na úvod pozdravil za město Hradec Králové Mgr. Martin Hanousek, náměstek primátora, za Ministerstvo zemědělství RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

 

Ve třech blocích se vystřídalo 24 přednášejících s příspěvky, které odrážely zvláště tato hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí, včetně vodohospodářské funkce vodních děl zejména při externích hydrologických situacích,
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině,
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích a k zadržení vody v krajině z veřejných zdrojů,
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství.

Účastnící konference se shodovali, že do budoucna je nezbytné sledovat souběžnou přípravu a postupnou realizaci jak kapacitních vodních zdrojů, zejména vodních nádrží, tak i těch opatření v krajině, která zvýší zadržení vody v krajině. Neměli bychom zapomínat na to, že přírodě blízká opatření nenahradí funkci přehradních vodních nádrží a tyto nenahradí funkci přírodě blízkých opatření. Každé z nich má nezastupitelnou funkci a musí se vzájemně doplňovat a na sebe navazovat.

 

Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý velký zájem vodohospodářů.

 

Je třeba poděkovat hlavním partnerům konference, kterými jsou významné stavební firmy působící v oboru – SMP CZ a.s., Metrostav a.s., a dále partnerům POHL cz, a.s. a VCES a.s., státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, dále Svaz vodního hospodářství ČR,  a také konzultační společnosti Aquatis a.s., DHI a.s. a Sweco Hydroprojekt a.s.

Bez podpory těchto partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

 

Již nyní se můžeme těšit na 17. ročník, který se na tradičním místě v Hradci Králové uskuteční 26. a 27. listopadu 2019.

 

Prezentace přednášek budou ke stažení na https://konference.vrv.cz

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.