Úvod Aktuality

Je nám potěšením vám oznámit, že bylo rozhodnuto o konání letošního 18. ročníku konference Vodní toky 2021.
Konference se uskuteční 23.-24. listopadu již tradičně v hotelu Černigov.
V návaznosti na tuto radostnou zprávu se v pátek 1. října v 8:00 h. otevřou registrace účastníků včetně propagačních aktivit.

Vzhledem k menším komplikacím, které nás kvůli epidemiologické situaci potkaly, se vše řeší s mírným zpožděním, proto bych vás chtěla požádat o trpělivost a shovívavost.
V reakci na tuto situaci nebude 2. cirkulář rozesílán poštou, ale bude vložen v elektronické formě na webu konference.

Na webu bude taktéž zveřejněn podrobný program včetně aktuálně platných epidemiologických podmínek vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Sledujte web konference

 

Upozorňujeme, že účastníci budou povinni řídit se aktuálně platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením COVID-19. Bude-li v době konání konference vyžadováno dokladování bezinfekčnosti, bude nutné příslušný doklad předložit u prezence vstupu do místa konání konference.
O aktuálních opatřeních a dalších podrobnostech podmínek účasti budou přihlášení účastníci včas informováni prostřednictvím webových stránek konference.

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.