Úvod Aktuality

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2017

 

Společnost VRV získala za stavbu "Protipovodňová opatření v Nedvězí" ocenění Vodohospodářská stavba roku 2017.

 

Stavba byla oceněna ve své kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů s investicí pod 50 milionů Kč.

 

Ocenění bylo uděleno na základě doporučení hodnotící komise a následném schválení představenstvem Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.

 

„Ocenění je ukázkou kvalitní a dobré práce jak odboru technické vybavenosti, tak i projektanta – firmy VRV a stavební firmy Nowastav,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

 

Rokytka představuje z hlediska protipovodňové ochrany významný tok, který hlavní město Praha zahrnulo do systému výstavby protipovodňových opatření. Na úpravu v městské části Praha-Nedvězí vynaložilo město 18 855 202 korun (vč. DPH).

V korytě toku byla původní betonová opevnění břehů nahrazena kamennou rovnaninou případně kamennou dlažbou. Dalším zásadním zásahem bylo nahrazení původního mostu před úřadem městské části, který tvořil překážku pro průtok při zvýšené hladině, novým průtočným mostem. V případě výskytu povodňové situace bude díky těmto opatřením zajištěn příznivější průběh odtoku velké vody. Revitalizace pak z pohledu ochrany přírody a krajiny přispěje k posílení ekologické stability oblasti toku Rokytky, jež je součástí zvláště chráněného území.

 

Investor: Hlavní město Praha

Projektant a inženýrská činnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zhotovitel: NOWASTAV a.s.

 

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/7011/protipovodnova-opatreni-v-nedvezi-byla-ocenena

 

Foto k TZ je k dispozici na: https://drive.google.com/drive/folders/1-9_dSNlQGia_7Xgme-xvECdib4x8x1KH?usp=sharing

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001