Úvod Aktuality

VRV a.s. úspěšně dokončila projekt z ESF OPPA

 


efp-oppa Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnostiVRV a.s. úspěšně dokončil projekt „CZ.2.17/1.1.00/34065 Ochrana a obnova ekosystému a biodiverzity u vodních nádrží s cílem zlepšení kvality vody", který byl financován z grantu poskytnutého z Evropského sociálního fondu  a Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) - prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Základním cílem projektu bylo přenést nové výsledky výzkumu v dané oblasti na cílovou skupinu našich zaměstnanců a tím rozšířit odbornost naší společnosti v této specializované oblasti za spolupráce s partnerem ČVUT Praha, Fakultou stavební, katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství.

 

Na projektu spolupracovali za ČVUT FSv lektoři doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál a Doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Dalšími externími odbornými lektory byli doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.  a Mgr. Pavel Rosendorf.

Všem jim za výbornou spolupráci náleží velký dík.

 

V rámci projektu, který běžel v období 03/2012 -06/2013, jsme uskutečnili odborné přednášky lektorů, kurzy speciálního software, krátkodobé odborné stáže na revitalizačních opatřeních v Bavorsku, na jižní Moravě a v dolním Rakousku a odborné workshopy cílové skupiny pod vedením lektorů, takže účel projektu byl úspěšně naplněn.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.