Úvod Aktuality

Cílem revitalizace vodního toku je zvýšení přirozené funkce ekosystému. V závislosti na úrovni hladiny významně naroste plocha sezónně zaplavovaných říčních pláží, bočních tůní a ramen, ve vymezeném pásu budou umožněny přirozené morfologické procesy, na které je vázána existence cenných stanovišť.

U vytvořených pláží, bočních ramen a tůní, strmých či mírně svahovaných břehů lze předpokládat postupný vývoj, který je značně závislý na režimu průtoků v čase. V některých částech bude docházet k postupnému vymílání (exponované břehy), v jiných naopak k usazování. V každém případě ale bude obnovena dynamika proudění, která přináší široké spektrum stanovišť pro vodní a na vodu vázané organismy, přičemž mnohé vytvářené biotopy lze označit za vzácné nebo ustupující.

Následné výsadby jsou navrženy v blízkosti toku spíše v omezeném rozsahu. Obnažené štěrkopísky a méně úživné zeminy vytvářejí vhodná stanoviště pro topol černý. Ve větší vzdálenosti od toku jsou navrženy výsadby ovocných dřevin s důrazem na použití starých odrůd.

 

Projekt

 

20210930_101643

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.