[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ V TÁBOŘE

 

V Táboře byla v srpnu 2015 dokončena revitalizace nábřeží Lužnice, jejíž součástí byla také výstavba cca 1 km dlouhé protipovodňové zdi ve stylovém provedení s kamenným obkladem.

 

Projekt této stavby dodaný VRV a.s. zpracoval tým Ing. Pavla Menharda z projektové divize 02.

 

Technické parametry stavby: terénní úpravy pravého břehu Lužnice v úseku 40,25 – 41,3 ř. km, vybudování příbřežní pěšiny usnadňující přístup k řece, vybudování statické stěny plnící zároveň protipovodňovou funkci z předvrtávaných pilot a železobetonové zdi pohledově upravené obkladem z přírodního kamene. Přiložené fotografie dokumentují výsledný efekt i pro běžné užívání nábřeží.

 

Tábor - původní stav

původní stav

 

Tábor - během realizace

během realizace

 

Tábor - po dokončení

po dokončení

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930