[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

REVITALIZACE NIVY ŘEKY JIZERY V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

 

Záměr vychází ze studie zpracované naší společností v roce 2006.

 

Výstavba v k. ú. Nové Benátky spočívala v odstranění sedimentu v tůni Olšiny a vytvoření členitějších břehových struktur. V území nivy řeky Jizery v k. ú. Kbel byla revitalizována plocha přibližně 10 ha. Povodňové koryto o šířce ve dně 10 m se stěhovavou mělkou kynetou a dvě větší tůně o celkové délce 800 m propojily stávající odstavené rameno na jihozápadě a řeku Jizery na severovýchodě. Linie revitalizovaného koryta a tůní je doprovázena štěrkovou stezkou, která ihned po dokončení nabídla obyvatelům Benátek nad Jizerou prostor k vycházkám a trávení volného času.

 

Revitalizace nivy řeky Jizery byla podle projektu zpracovaného divizí 02 VRV a.s. (projektant Ing. Miroslav Pácl) dokončena v průběhu léta 2015 a slavnostně otevřena dne 29. 10. 2015.

 

Realizace stavby v horní části řešeného úseku

Realizace stavby v horní části řešeného úseku

 

Celkový pohled na Revitalizaci nivy řeky Jizery

Celkový pohled na Revitalizaci nivy řeky Jizery

 

Bližší pohled na povodňový průleh se stěhovavou kynetou

Bližší pohled na povodňový průleh se stěhovavou kynetou

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930