Konference Vodní Toky se uskuteční 21. - 22. listopadu 2023. Nově bude probíhat v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Úvod Aktuality

ZKUŠEBNÍ PROVOZ OBNOVENÉHO RYBNÍKU JORDÁN V TÁBOŘE ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN

 

Rybník Jordán, který je nejstarší vodní nádrží v Čechách, byl v období let 2011 – 2014 rekonstruován odbahněním (bylo vytěženo cca 3500 mÂł dnových sedimentů), dále úpravou dna nádrže a výstavbou systému dostatečně kapacitní dnové výpusti (vtokový objekt, přívodní tlaková štola s vyústěním do objektu uzávěrů a navazující odpadní štola, v celkové délce 208m). Také byla provedena stabilizace návodního svahu tělesa hráze. Přestože se tato unikátní stavba potýkala s dramatickými situacemi vlivem povodňových stavů v letech 2012 i 2013, podařilo se ji dokončit včas.

 

V období 07/2014 – 07/2015 probíhal zkušební provoz nádrže, který byl v srpnu 2015 úspěšně zakončen. Výstavbu v roli správce stavby řídila divize 03 VRV a.s., na čemž se podíleli zejména Ing. Petr Jerhot, Ing. Hana Hobstová, a Ing. Martin Staněk, přičemž Ing. Jerhot se účastnil také zkušebního provozu vodního díla.

 

O realizaci stavby byl natočen časosběrný dokument, zachycující klíčové momenty akce. Tento film můžete shlédnout na webových stránkách chytej.cz, odkaz zde:

http://www.chytej.cz/rybarska_videa/2037/obnova-jordanu-2011-14/

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001