Úvod Aktuality

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH

 

Seminář s tématikou zprůchodnění vodních toků ve spolupráci Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR,  VÚV T. G. Masaryka v.v.i., a VRV a.s.

 

Přednášky ke stažení

 

Termín: 9. 10. 2014, 9:00 - 16:00

 

Témata semináře:

  1. Vyhodnocení prvního plánovacího období s ohledem na řešení migrační průchodnosti vodních toků pro vodní organismy a jakým způsobem postupovat dále.
  2. Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků v příštím plánovacím období
  3. Poproudová migrace ryb – odborné téma k řešení v příštím plánovacím období.
  4. Nové technologie v otázce zprůchodnění vodních toků

Místo konání: nová budova Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5

 

Vložné: 500 Kč (zahrnuje občerstvení a oběd)

 

Odborní garanti:
Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik

Mgr. Petr Birklen, AOPK ČR, Komise pro rybí přechody

Ing. Jiří Musil, PhD., VÚV TGM v.v.i.

RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s.

 

Důležité informace:

První cirkulář ke stažení

Druhý cirkulář – upřesněný program semináře a Závazná přihláška ke stažení

30.9. – uzavření přihlášek

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.