[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH

 

Seminář s tématikou zprůchodnění vodních toků ve spolupráci Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR,  VÚV T. G. Masaryka v.v.i., a VRV a.s.

 

Přednášky ke stažení

 

Termín: 9. 10. 2014, 9:00 - 16:00

 

Témata semináře:

  1. Vyhodnocení prvního plánovacího období s ohledem na řešení migrační průchodnosti vodních toků pro vodní organismy a jakým způsobem postupovat dále.
  2. Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků v příštím plánovacím období
  3. Poproudová migrace ryb – odborné téma k řešení v příštím plánovacím období.
  4. Nové technologie v otázce zprůchodnění vodních toků

Místo konání: nová budova Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5

 

Vložné: 500 Kč (zahrnuje občerstvení a oběd)

 

Odborní garanti:
Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik

Mgr. Petr Birklen, AOPK ČR, Komise pro rybí přechody

Ing. Jiří Musil, PhD., VÚV TGM v.v.i.

RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s.

 

Důležité informace:

První cirkulář ke stažení

Druhý cirkulář – upřesněný program semináře a Závazná přihláška ke stažení

30.9. – uzavření přihlášek

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930