[tisk]

KONTAKTY

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA BRATISLAVA DIVIZE 04 BRATISLAVA

 

VRV a.s., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA BRATISLAVA

 

Sídlo:
Odborárska 23, 831 02 Bratislava

 

 


Vedúci organizačnej zložky

Ing. Jiří Valdhans

tel.: +420 257 328 053
e-mail: valdhans@vrv.cz

 

Identifikačné údaje:

IČO: 44080981

DIČ: 2022582617

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s. Bratislava

účet: 2621769372/1100

 

Registrácia v obchodnom registre Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka č. 1580/B

 

 

DIVÍZIA 04 BRATISLAVA

 

Kancelária:

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

e-mail: slovakia@vrv.eu


Riaditeľ divízie 04

Ing. Peter Polák

tel.: +421 948 728 877
e-mail: polak@vrv.eu

 

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930