Úvod Aktuality

ZVÝŠENÍ PONORU NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ V ÚSEKU MĚLNÍK - PRAHA RADOTÍN

 

Kolega Ing. Vít Havel je hlavním projektantem zajímavé akce Zvýšení ponoru na vltavské vodní cestě v úseku v úseku Mělník (ř. km 0,00) až Praha - Radotín (ř. km 63,80) a dále na řece Berounce v úseku od soutoku s Vltavou (ř. km 0,00) po přístav Radotín (ř. km 1,20) pro investora Ředitelství vodních cest ČR.

 

 

Mediální prezentace tohoto významného projektu je dostupná na: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9337/plavebni-draha-vltavy-bude-hlubsi https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140121-udalosti-v-regionech/obsah/670224-prohloubeni-koryta-vltavy

 

Realizací projektu se má dosáhnout zvýšení ponorů lodí ze současných 1,80 m na 2,20 m za účelem:

  • zlepšení konkurenceschopnosti vodní dopravy - loď s větším ponorem uveze až o 30 % více
  • ochrany životního prostředí - stejné množství zboží odveze méně lodí
  • podpory citylogistiky při zásobování města¨
  • odstranění handicapu oproti Labi - možnost stejného ponoru jako na Labi prodlouží přepravy na Vltavu a povede k vyššímu využití vyšších ponorů i na Labi

Prohrábkami v rámci stávající plavební dráhy se zajistí souvislá plavební hloubka 2,5 m, tj. 220 cm ponor + 30 cm marže od minimální plavební hladiny. V celém úseku prohrábek se nebude zasahovat do břehových hran. Prohloubení dna bude probíhat pouze ve vymezeném prostoru plavební dráhy a pouze v lokalitách s výskytem mělčin.

 

Akce je součástí komplexního projektu Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty, jehož součástí je i modernizace plavební komory Hořín, zvyšování podjezdných výšek mostů v úseku Mělník - Praha, modernizace rejd plavební komory Štvanice a další akce směřující k zabezpečení bezpečnosti a spolehlivosti plavby. V širším rámci jde o odstranění úzkých míst na Labsko-vltavské vodní cestě, která je součástí koridoru hlavní sítě TEN-T OrientA/Východní středomoří v úseku Hamburg - Drážďany - Praha - Pardubice, s cílem zajištění dobré splavnosti a rozložení dopravního zatížení koridoru širším využíváním vnitrozemské vodní dopravy.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.