[print]

REFERENCES

TENDER ORGANIZATION

Name of the project Client Capital
expenditure
Vodohospodářské investice města Úvaly Město Úvaly 600 mio. CZK

Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.

 

Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

List of services provided : 
Project management | 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Tender organization | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Legal services | 
Concession, operating | 
Water design | 
Mathematical modelling
Kutnohorsko Čáslavsko Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. 523 mio. CZK

"Firma VRV a.s. zpracovala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 10/2012. VRV a.s. jako vedoucí sdružení vykonával funkci správce stavby ve sdružení s firmou VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. v tomto rozsahu: - výkon správce stavby před započetím výstavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby - administrace dotace z OPŽP - výkon funkce koordinátora BOZP Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Jedná se o skupinový projekt, který zahrnoval intenzifikaci a rekonstrukci dvou centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavbu nové kanalizace v celkové délce 14,21 km ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kutná Hora: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO, výstavba kanalizace v délce 7,17 km Čáslav: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO, Uhlířské Janovice: výstavba kanalizace v délce 0,92 km, Zruč nad Sázavou: výstavba a rekonstrukce kanalizace v délce 5,56 km, Sázava: výstavba nové kanalizace v délce 0,77 km, "

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Tender organization | 
Grants, financial analysis | 
Legal services
Organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby "Láz - splašková kanalizace a ČOV" (dle zákona č. 137/2006 Sb.) Obec Láz 68 mio. CZK

x

List of services provided : 
Tender organization
Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce ÚV Hvězdička (dle zákona č. 137/2006 Sb.) Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, Příbram 66 mio. CZK

Výkon služeb VRV a.s. zahrnovaly tyto činnosti: • kompletace všech relevantních podkladů a jejich následná analýza s výstupem pro zadávací řízení • příprava a kompletace technické části zadání • zpracování návrhu zadávací dokumentace pro zadávací řízení • obstaráni všech náležitostí souvisejících s plněním povinností podle zákona o VZ a dalších právních předpisů • zabezpečení a organizace průběhu vlastního zadávacího řízení • zajištění dalších úkonů nezbytných k uzavření a realizaci smlouvy se zhotovitelem

List of services provided : 
Tender organization
Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově Město Zbýšov 46 mio. CZK

x

List of services provided : 
Tender organization | 
Grants, financial analysis
Intenzifikace ČOV Blučina Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí 45 mio. CZK

x

List of services provided : 
Tender organization | 
Grants, financial analysis
Žabčice - intenzifikace ČOV (dle zákona č. 137/2006 Sb.) Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí 45 mio. CZK

x

List of services provided : 
Tender organization | 
Grants, financial analysis
Organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby "VD Landštejn, rekonstrukce - Úpravna vody Landštejn" (dle zákona č. 137/2006 Sb.) Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn 36 mio. CZK

x

List of services provided : 
Tender organization
Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec a Nový Bor - Janov Svazek obcí kanalizace Sloup unlisted

x

List of services provided : 
Tender organization | 
Grants, financial analysis
english version
English version
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Prague 5 - Smíchov, Phone: +420 257 110 111,
Fax: +420 257 322 121, E-mail: vrv@vrv.cz, Company is registered by
Commercial register conducted by Municipal Court in Prague, section B, file 1930.