[print]

REFERENCES

CONCESSION, OPERATING

Name of the project Client Capital
expenditure
Vodohospodářské investice města Úvaly Město Úvaly 600 mio. CZK

Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.

 

Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

List of services provided : 
Project management | 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Tender organization | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Legal services | 
Concession, operating | 
Water design | 
Mathematical modelling
Kamenice - koncesní projekt na výběr provozovatele VH infrastruktury Obec Kamenice 350 mio. CZK

Činnosti a služby v oblasti právní a technické pomoci při výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice. V souvislosti s dobudováním vodovodu a kanalizace v obci Kamenice z dotačních prostředků OPŽP.

List of services provided : 
Concession, operating
Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy 213 mio. CZK

Studie zásobování pitnou vodou.Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a provádění stavby.Vodovodní řad DN 300 délka 14503 m, DN 200 délka 4714 m, VDJ 2 x 200m3, rekonstrukce VDJ 2x 1000 m3, ČS Zbraslav.Baně Q=70 l/s H =120 m, ČS Černolice Q = 60 l/s H55 m, ČS Mníšekpod Brdy Q = 15 l/s, H = 60 m.

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Legal services | 
Concession, operating | 
Water design
Zlepšení VH infrastruktury města Benešov Město Benešov 203 mio. CZK

Jednalo se především o dostavbu splaškové kanalizace odvádějící splašky na ČOV, rekonstrukci ČOV, spočívající ve výstavbě dosazovacích a retenčních nádrží, uskladňovací nádrže.

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Concession, operating
Poradenství k transformaci způsobu provozování vodovodů a kanalizací – Svitavsko Město Svitavy unlisted

-

List of services provided : 
Concession, operating
Žirovnice, výběr provozovatele VH infrastruktury Město Žirovnice unlisted

Zajištění koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Žirovnice. Služba zahrnuje Zpracování koncesního projektu, koncesní dokumentace a organizace koncesního řízení na výběr provozovatele, výběr provozovatele kanalizace.

List of services provided : 
Concession, operating
Posouzení vlastnicko provozovatelských vztaků k vodohospodářské infrastruktuře v městě Jihlava Město Jihlava unlisted

-

List of services provided : 
Concession, operating
english version
English version
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Prague 5 - Smíchov, Phone: +420 257 110 111,
Fax: +420 257 322 121, E-mail: vrv@vrv.cz, Company is registered by
Commercial register conducted by Municipal Court in Prague, section B, file 1930.