[print]

REFERENCES

TECHNICALLY-SAFE SUPERVISION

Name of the project Client Capital
expenditure
Program TBD a vypracování zvláštní povodně na vodním díle Boumar Město Opočno unlisted

Předmětem zakázky je vypracování programu TBD pro období trvalého provozu vodního díla Broumar v Opočně v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly a dále vypracování parametrů zvláštních povodní
s výpočtem hydrografů jednotlivých typů ZPV v profilu hráze vodního díla Broumar v Opočně.
Zakázka dákle zahrnuje TBD na rybníku Broumar v Opočně.

List of services provided : 
Technically-safe supervision
Provádění technickobezpečnostního dohledu nad vyrovnávací nádrží Meziboří Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. unlisted

Předmětem zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu nad vyrovnávací nádrží Meziboří (VD III. kategorie).

List of services provided : 
Technically-safe supervision
Provádění technickobezpečnostního dohledu na vodárenské soustavě Pístovské rybníky Vodárenská akciová společnost, a. s. unlisted

Předmětem zakázky je TBD na vodárenské soustavě Pístovské rybníky. Jedná se o 3 nádrže III. kategorie a 2 nádrže IV. kategorie.

List of services provided : 
Technically-safe supervision
english version
English version
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Prague 5 - Smíchov, Phone: +420 257 110 111,
Fax: +420 257 322 121, E-mail: vrv@vrv.cz, Company is registered by
Commercial register conducted by Municipal Court in Prague, section B, file 1930.