Kontakty Organizační složka Bratislava (Divize 04)

 

Sídlo:
Odborárska 23, 831 02 Bratislava

 

Kancelária:

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

e-mail: slovakia@vrv.eu

 

Vedúci organizačnej zložky

Ing. Jiří Valdhans

tel.: +420 257 110 337
e-mail: valdhans@vrv.cz

 

Identifikačné údaje:

IČO: 44080981

DIČ: 2022582617

 

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s. Bratislava

účet: 2621769372/1100

 

image

 

 

Registrácia v obchodnom registre Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka č. 1580/B

 

 

   
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001