[popis této služby] [tisk]

REFERENCE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Název zakázky Klient Investiční
náklady
Vodohospodářské investice města Úvaly Město Úvaly 600 mil. Kč

Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.

 

Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

Výpis poskytnutých služeb : 
Projektový management | 
Inženýring | 
Správce stavby, TDI | 
Výběrová řízení | 
Dotace, finanční analýzy | 
Koordinátor BOZP | 
Právní, majetkoprávní služby | 
Koncesní řízení - provozování | 
Zásobování vodou | 
Matematické modelování
Kutnohorsko Čáslavsko Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. 523 mil. Kč

"Firma VRV a.s. zpracovala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 10/2012. VRV a.s. jako vedoucí sdružení vykonával funkci správce stavby ve sdružení s firmou VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. v tomto rozsahu: - výkon správce stavby před započetím výstavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby - administrace dotace z OPŽP - výkon funkce koordinátora BOZP Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Jedná se o skupinový projekt, který zahrnoval intenzifikaci a rekonstrukci dvou centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavbu nové kanalizace v celkové délce 14,21 km ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kutná Hora: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO, výstavba kanalizace v délce 7,17 km Čáslav: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO, Uhlířské Janovice: výstavba kanalizace v délce 0,92 km, Zruč nad Sázavou: výstavba a rekonstrukce kanalizace v délce 5,56 km, Sázava: výstavba nové kanalizace v délce 0,77 km, "

Výpis poskytnutých služeb : 
Správce stavby, TDI | 
Výběrová řízení | 
Dotace, finanční analýzy | 
Právní, majetkoprávní služby
Organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby "Láz - splašková kanalizace a ČOV" (dle zákona č. 137/2006 Sb.) Obec Láz 68 mil. Kč

x

Výpis poskytnutých služeb : 
Výběrová řízení
Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce ÚV Hvězdička (dle zákona č. 137/2006 Sb.) Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, Příbram 66 mil. Kč

Výkon služeb VRV a.s. zahrnovaly tyto činnosti: • kompletace všech relevantních podkladů a jejich následná analýza s výstupem pro zadávací řízení • příprava a kompletace technické části zadání • zpracování návrhu zadávací dokumentace pro zadávací řízení • obstaráni všech náležitostí souvisejících s plněním povinností podle zákona o VZ a dalších právních předpisů • zabezpečení a organizace průběhu vlastního zadávacího řízení • zajištění dalších úkonů nezbytných k uzavření a realizaci smlouvy se zhotovitelem

Výpis poskytnutých služeb : 
Výběrová řízení
Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově Město Zbýšov 46 mil. Kč

x

Výpis poskytnutých služeb : 
Výběrová řízení | 
Dotace, finanční analýzy
Intenzifikace ČOV Blučina Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí 45 mil. Kč

x

Výpis poskytnutých služeb : 
Výběrová řízení | 
Dotace, finanční analýzy
Žabčice - intenzifikace ČOV (dle zákona č. 137/2006 Sb.) Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí 45 mil. Kč

x

Výpis poskytnutých služeb : 
Výběrová řízení | 
Dotace, finanční analýzy
Organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby "VD Landštejn, rekonstrukce - Úpravna vody Landštejn" (dle zákona č. 137/2006 Sb.) Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn 36 mil. Kč

x

Výpis poskytnutých služeb : 
Výběrová řízení
Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec a Nový Bor - Janov Svazek obcí kanalizace Sloup neuvedeny

x

Výpis poskytnutých služeb : 
Výběrová řízení | 
Dotace, finanční analýzy
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930