[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

GEODETICKÉ SLUŽBY

 

Zajistíme tyto geodetické práce:

 • polohopisné a výškopisné měření
 • vyhledání a zaměření podzemních inženýrských sítí
 • vytyčovací práce
 • digitalizaci grafických podkladů
 • kontrolní měření při realizaci staveb
 • činnost odpovědného geodeta
 • práce v katastru nemovitostí
geodezie-louka-bod_570

 

Dále můžeme zajistit např. tyto geodetické výstupy:

 • základní mapu závodu
 • digitální mapu
 • účelovou mapu
 • uliční plán
 • geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby
 • geometrické plány
 • zpracování údajů pro evidenci stanovených vodních děl v katastru nemovitostí
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930