[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

ISO, REGISTRY LEGISLATIVY

 

Na základě zkušeností ze zavádění systémů dle ISO a OHSAS ve vlastní společnosti jsme před lety zahájili poskytování poradenství pro organizace, které se rozhodly zavést nebo upravit své systémy managementu zejména v oblastech kvality (podle ČSN ISO 9001), environmentu (podle ČSN ISO 14001)integrovaného systému managementu v oblasti bezpečnosti (podle ČSN OHSAS 18001).

 


certifikát systému
managementu kvality
podle ČSN EN ISO 9001:2009

certifikát systému
environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001:2005


certifikát systému
BOZP
podle ČSN OHSAS 18001:2008

 

VRV a.s. zajišťuje podporu při tvorbě systémů při vytváření nebo úpravách interní systémové dokumentace, nastavení a zahájení interních auditů a jejich přezkoumávání.

 

Na základě zkušeností z přípravy řady organizací k certifikaci poradíme s přípravou na certifikační audity a proškolíme o systémech managementu Vaše zaměstnance. Pro organizace, které mají tyto systémy již certifikovány, můžeme nabídnout externí zajištění interních auditů.
certifikát systému
managementu kvality
podle ČSN EN ISO 9001:2009

certifikát systému
environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001:2005


certifikát systému
BOZP
podle ČSN OHSAS 18001:2008

 


 


potvrzení NBÚ

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930