[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

 

reka_570

 

Dlouholeté zkušenosti kvalifikovaných odborníků a specialistů společnosti z různých oborů vodního hospodářství a ochrany životního prostředí jsou předpokladem pro poskytování konzultačních a poradenských služeb zejména v těchto oblastech:

  • strategické a koncepční dokumenty na úseku vodního hospodářství a životního prostředí
  • implementace směrnic EU na úseku životního prostředí
  • posuzování a monitorování projektů, zejména financovaných ze zdrojů státu, Evropské unie a finančních institucí
  • ekonomické a finanční analýzy projektů
  • marketingové studie
  • informační systémy
  • právní služby
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930