[tisk]

O SPOLEČNOSTI

PRO AKCIONÁŘE

Zde jsou zveřejňovány informace dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích:

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se koná dne 24. 5. 2018 od 13:00 hod

 

Výroční zpráva vč. zprávy auditora

 

Oznámení k dražbě akcií

 

K dražbě 55 akcií vedených na technickém účtu společnosti u Centrálního depozitáře cenných papírů, vyhlášené 29. 11. 2017, kdy do 5. 1. 2018 měli zájemci předkládat své nabídky a 8. 1. 2018 představenstvo na společném zasedání s dozorčí radou tyto otevřít a vyhodnotit, představenstvo sděluje, že 28. 12. 2017 obdrželo Usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo vydáno předběžné opatření, kterým se zakazuje společnosti jakákoli dispozice s akciemi na jméno Ing. Miroslava Váni a to až do rozhodnutí věci samé.“

 

Představenstvo potvrzuje, že obdržené obálky byly zapečetěny a uloženy do trezoru a to až do rozhodnutí soudu v této věci - viz. příloha

 

 

Prodej akcií - výzva akcionářům

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930