[tisk]

O SPOLEČNOSTI

PRO AKCIONÁŘE

Zde jsou zveřejňovány informace dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích:

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se koná dne 25. 6. 2020 od 13:00 hod

 

Výroční zpráva vč. zprávy auditora

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930