Úvod Pro akcionáře

Zde jsou zveřejňovány informace dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích:

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se koná dne 24. 6. 2021 od 13:00 hod

Výroční zprávy vč. zprávy auditora

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001