Úvod Pro akcionáře

Zrušení dražby akcií

Představenstvo společnosti na svém zasedání 11. 11. 2021 rozhodlo o zrušení dražby 55 ks akcií vyhlášené v listopadu r. 2017 –  oznámení viz příloha.

 
Zde jsou zveřejňovány informace dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

 Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 24. 6. 2021 od 13:00 hod

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

Přílohy pozvánky

Návrh jednacího řádu valné hromady

Návrh na rozdělení zisku

Návrh na kandidáta dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady  

Výroční zprávy 

Koncepce 

Výroční zprávy vč. zprávy auditora

Výroční zpráva VRV 2020 včetně auditu

Výroční zpráva včetně auditu KONSOLIDACE

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001