Úvod Pro akcionáře

Zrušení dražby akcií

Představenstvo společnosti na svém zasedání 11. 11. 2021 rozhodlo o zrušení dražby 55 ks akcií vyhlášené v listopadu r. 2017 –  oznámení viz příloha.

 
Zde jsou zveřejňovány informace dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 9. 6. 2022 od 13 hodin

 

Pozvánka s programem vč. příloh

  • Návrh jednacího řádu
  • Návrh na rozdělení zisku a určení termínu vyplacení dividend a tantiém
  • Návrh kandidátů na funkci člena představenstva
  • Návrh kandidátů na funkci člena dozorčí rady
  • Smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva
  • Smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady
  • Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Cihláře
  • Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Rostislava Kasala, PhD

Výroční zpráva VRV

 

Zpráva auditora - VRV

 

Výroční zpráva Konsolidačního celku

 

Zpráva auditora - Konsolidační celek

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.