Úvod Pro akcionáře

Zrušení dražby akcií

Představenstvo společnosti na svém zasedání 11. 11. 2021 rozhodlo o zrušení dražby 55 ks akcií vyhlášené v listopadu r. 2017 –  oznámení viz příloha.

Zde jsou zveřejňovány informace dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 6. 6. 2024 od 13 hodin

 

Pozvánka s programem vč. příloh

Výroční zpráva VRV za rok 2023 vč. Zprávy auditora

Výroční zpráva Konsolidačního celku vč. Zprávy auditora

 

 

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001