O Společnosti Pro akcionáře

Zde jsou zveřejňovány informace dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích:

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se koná dne 25. 6. 2020 od 13:00 hod

 

Výroční zpráva vč. zprávy auditora

OHMS certifikace QMS certifikace EMS certifikace