Služby

Služby poskytované naší společností jsou komplexní a jsou schopny pokrýt veškeré požadavky zákazníka. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, veřejnoprávní projednání staveb.

Investiční výstavba

investicni_vystavba

Komplexní služby pro stavební investory všech segmentů trhu - vodohospodářské, inženýrské, průmyslové, pozemní stavby.

Projektování

sluzby_projektovani

V rámci našich služeb zajistíme veškeré kroky od identifikace problému, přes vypracování studie proveditelnosti a investičního záměru, zajištění veškerých podkladů až po projektovou dokumentaci ve všech stupních přípravy. V průběhu stavby zajišťujeme autorský dozor.

Další služby

foto_KVT

Pravidelně organizujeme prestižní vodohospodářské konference. Dlouhodobě se účastníme na vývoji v rámci renomovaných vědeckých programů.
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001