[tisk]

SLUŽBY

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

sluzby_investicni-vystavba

Komplexní služby pro stavební investory všech segmentů trhu - vodohospodářské, inženýrské, průmyslové, pozemní stavby.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANA ŽP

sluzby_vodni-hospodarstvi

Specializované služby v oboru vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.

PROJEKTOVÁNÍ

sluzby_projektovani.jpg

Od identifikace problému, přes vypracování studie proveditelnosti a investičního záměru až po projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.

DALŠÍ SLUŽBY

sluzby_ostatni

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930