Contacts Company domicile

 

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
phone: +420 257 110 111
fax: +420 257 322 121
e-mail: vrv@vrv.cz
data box ID: 4qfgxx3

Director

Ing. Jan Cihlář
phone.: 257 328 053
e-mail: cihlar@vrv.cz

 

Technical director
Ing. Petr Malina
phone: +420 257 328 056
e-mail: malina@vrv.cz

 

 

Economic director
Ing. Šárka Balšánková
phone: +420 257 327 155
e-mail: balsankova@vrv.cz

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001