Contacts Company domicile

 

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
phone: +420 257 110 111
e-mail: vrv@vrv.cz
data box ID: 4qfgxx3

Chief executive officer

Ing. Jan Cihlář
phone.: +420 257 328 053
e-mail: cihlar@vrv.cz

 

 

Chief technical officer
Ing. Kateřina Koutecká Hánová
phone: +420 736 219 311
e-mail: hanova@vrv.cz

 

 

Chief financial officer
Ing. Šárka Balšánková
phone: +420 257 327 155
e-mail: balsankova@vrv.cz

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001