Water and environmental sector Concession, operating

  Name of the project
  Client
  Capital expenditure
 • Vodohospodářské investice města Úvaly
  Město Úvaly
  600  mio. CZK

  Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

  Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.


  Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

  List of services provided : 
  Project management | 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Tender organization | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator | 
  Legal services | 
  Concession, operating | 
  Water design | 
  Mathematical modelling
 • Kamenice - koncesní projekt na výběr provozovatele VH infrastruktury
  Obec Kamenice
  350  mio. CZK

  Činnosti a služby v oblasti právní a technické pomoci při výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice. V souvislosti s dobudováním vodovodu a kanalizace v obci Kamenice z dotačních prostředků OPŽP.

  List of services provided : 
  Concession, operating
 • Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou
  Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
  213 mio. CZK

  Studie zásobování pitnou vodou.Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a provádění stavby.Vodovodní řad DN 300 délka 14503 m, DN 200 délka 4714 m, VDJ 2 x 200m3, rekonstrukce VDJ 2x 1000 m3, ČS Zbraslav.Baně Q=70 l/s H =120 m, ČS Černolice Q = 60 l/s H55 m, ČS Mníšekpod Brdy Q = 15 l/s, H = 60 m.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator | 
  Legal services | 
  Concession, operating | 
  Water design
 • Zlepšení VH infrastruktury města Benešov
  Město Benešov
  203 mio. CZK

  Jednalo se především o dostavbu splaškové kanalizace odvádějící splašky na ČOV, rekonstrukci ČOV, spočívající ve výstavbě dosazovacích a retenčních nádrží, uskladňovací nádrže.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator | 
  Concession, operating
 • Poradenství k transformaci způsobu provozování vodovodů a kanalizací – Svitavsko
  Město Svitavy
  unlisted

  -

  List of services provided : 
  Concession, operating
 • Žirovnice, výběr provozovatele VH infrastruktury
  Město Žirovnice
  unlisted

  Zajištění koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Žirovnice. Služba zahrnuje Zpracování koncesního projektu, koncesní dokumentace a organizace koncesního řízení na výběr provozovatele, výběr provozovatele kanalizace.

  List of services provided : 
  Concession, operating
 • Posouzení vlastnicko provozovatelských vztaků k vodohospodářské infrastruktuře v městě Jihlava
  Město Jihlava
  unlisted

  -

  List of services provided : 
  Concession, operating
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001