Služby Vodní hospodářství a ochrana ŽP Vodohospodářské plánování a koncepce

  Příslušné reference

vodni_hospodarstvi_a_ochrana_zp_planovani_a_koncepce


Naše hlavní zaměření v této oblasti:

 • Plánování v oblasti vod
  • Národní plány povodí, Plány dílčích povodí
  • Plány pro zvládání povodňových rizik

 • Analýzy odtokových poměrů
  • Analýzy odtokových poměrů v dílčích povodí
  • Stanovení záplavových území
  • Posouzení vlivu nových záměrů na odtokové poměry
  • Analýza kritických bodů – řešení bleskových povodní
  • Stanovení parametrů zvláštní povodně na vodních dílech

 • Řešení pro zlepšení jakosti vody v nádržích
  • Rekreační nádrže
  • Vodárenské nádrže
  • Eutrofizace vodních nádrží

 • Krajinné inženýrství
  • Územní studie krajiny

 • Programy a generely pro oblast vodovodů a kanalizací
  • Programy rozvoje vodovodů a kanalizací
  • Generely zásobování vodou
  • Generely odvodnění
  • Posuzování vlivu odpadních vod na recipient

 • Řešení pro zvládání sucha a nedostatku vody
  • Vodohospodářská řešení vodních nádrží
  • Aplikace scénářů klimatické změny pro řešení vodohospodářských úloh

Detailní popis viz Opatření proti suchu a nedostatku vody.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001