Building investment

  Name of the project
  Client
  Capital expenditure
 • Pražská protipovodňová opatření
  Magistrát hl. m. Prahy
  3 246  mio. CZK

  Předmětem zakázky je inženýrská činnost na přípravu a realizaci projektu .Projekt představuje protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy, která zabezpečují ochranu obyvatel i majetku před povodněmi na Vltavě a Berounce na celém území města. Projekt je rozdělen podle chráněných území na 8 etap - Staré město a Josefov; Malá strana a Kampa; Libeň a Karlín; Holešovice a Stromovka; Výtoň, Podolí a Smíchov; Zbraslav a Radotín; Troja; Modřany.

  Jednotlivé etapy zahrnují výstavbu kotvení pro mobilní hrazení, mobilní hrazení, pevná hrazení i trvale zabudovaná opatření, které zabraňují vniknutí povodňové vody do města a kanalizační sítě.

  Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2005 a 2010.

  List of services provided : 
  Project management | 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator | 
  Legal services
 • Kolín - průmyslová zóna Ovčáry
  Město Kolín
  2 400  mio. CZK

  Předmětem zakázky je inženýrská činnost na projektu. Projekt zahrnoval soubor staveb města Kolín na výstavbu infrastruktury pro Průmyslovou zónu Kolín – Ovčáry, včetně jejich časové koordinace s výstavbou areálu TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile).


  Stavba zahrnovala zejména:

  • Terénní úpravy o rozloze 160 ha
  • Průmyslová ČOV s kapacitou 4 380 m3/den
  • Kanalizace v délce 2,5 km
  • Retenční nádrž o kapacitě 70 000 m3
  • Plynovod v délce 6 km
  • Telekomunikační vedení
  • vedení 110kV včetně rozvodny 110kV/22kV
  List of services provided : 
  Project management | 
  Engineering | 
  Technical supervisor
 • ÚOCHB - Rekonstrukce budov a dostavba areálu
  ÚOCHB AV ČR
  2 100  mio. CZK

  Předmětem projektu byla rekonstrukce budov ÚOCHB a výstavbua nové budovy, propojené s historickou budovou ÚOCHB. Rekonstrukce a dostavba areálu probíhala při zachování funkčnosti jednotlivých pracovišť, umístěných ve stávajícím areálu, po celou dobu realizace projektu. Proto rekonstrukce a dostavba areálu probíhala etapovitě. S VRV a.s. byla uzavřena Mandátní smlouva na zajištění výkonu funkce projektového manažera pro následující realizační fáze: a) v předrealizační fázi (zpracování manuálu projektu a systémových dokumentů pro řízení projektu) b) v realizační fázi - organizace, řízení a kontrola stavebního procesu c) v ve fázi přejímek - zavedení systému, kontrola, organizace přejímek a pomoc při kolaudačním řízení d)činnosti po předání stavby Lhůta výstavby 3,5 roku.

  List of services provided : 
  Project management | 
  Technical supervisor
 • Stoková síť města Brna
  Magistrát města Brna
  1 772 mio. CZK

  Předmětem zakázky je provádění funkce inženýra - supervisora podle pravidel FIDIC Red Book na projektu, který je financovaný z fondů EU v rámci programu ISPA.  Předmět zakázky zahrnuje vedení projektu, technický dozor po dobu výstavby a v průběhu záruční doby díla.

  Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2006.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Rekonstrukce a dostavba Kanalizace v Brně
  Statutární město Brno
  1 693 mio. CZK

  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., jako vedoucí člen Sdružení VRV-API-MMD zajišťoval výkon funkce správce stavby ve fázi realizace výstavby a ve fázi po dokončení realizace projektu, spočívající především v řízení projektu, zajištěni technického dozoru, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a konečném vyhodnocení projektu. Součástí projektu bylo 13 ucelených částí díla v následujícím členění kanalizační soustavy města Brna: UČD 1.1 Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokoiova - Dufkovo nábřeží UČD 1.2 Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek - Loučky UČD 1.3 Rekonstrukce kmenové stoky D, Auerswaldova - Kaloudova UČD 1.4 Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek - drážní těleso UČD 2.1 Dostavba kmenové stoky A - OKI A, RN1A, Přízřenický jez UČD 2.2 Dostavba kmenové stoky A - OK2A a RN3A, Sokolova UČD 2.3 Dostavba kmenové stoky El. Makro - Ráječek UČD 2.4 Dostavba kmenové stoky El, Ráječek - Hájecká UČD 2.5 Dostavba kmenové stoky E, OK6E a RN6E, Hamry UČD 3.1 MČ Bohunice - rekonstmkce kanalizace UČD 4.1 MČ Tuřany - dostavba kanalizace UČD 4.2 MČ Žebětín - dostavba kanalizace UČD 4.3 MČ Ivanovice - dostavba kanalizace

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • ČOV Trenčín
  Trenčianske vodarne a kanalizacie a.s.,Trenčín, slovenská republika
  1 496 mio. CZK

  vodovod dĺžky 26,6km vrátane 1189ks prípojok gravitační kanalizace délky 50,4km včetně 3120ks přípojek, 33ks čerpacích stanic, včetně 8,4km výtalčného mpotrubí, nová ČOV Ivanove (EO5200),intezifikace ČOV Trenčín - levý břeh (EO 57 000),ČOV Nové Město nad Váhom (EO 30 000),ČOV Trenčianská Teplá (EO 11 000),ČOV Trenčianske Stankovce (EO 10 000)

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II. Fáze
  Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.
  1 419 mio. CZK

  "Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., jako dmhý člen Sdružení API - VRV, zajišťoval výkon funkce správce stavby ve fázi realizace a dokončení výstavby, spočívající především v řízení projektu, zajištění technického dozom, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a konečném vyhodnocení projektu Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v délce 59,69 km, rekonstrukce kanalizace v délce 20,94 km a intenzifikace a rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV na kapacitu 9 800 EO. Město Hanušovice: výstavba kanalizace v délce 9,04 km Město Loštice: výstavba kanalizace v délce 12,72 km, rekonstrukce kanalizace v délce 0,87 km . _ Město Mohelnice: rekonstrukce a intenzifikace mechanicko-biologické ČOV na kapacitu 9 800 EO, výstavba kanalizace v délce 13,16 km, rekonstrukce kanalizace v délce 4,39 km Město Šumperk: výstavba kanalizace v délce 2,01 km, rekonstukce kanalizace v délce 2,23 km Město Zábřeh: výstavba kanalizace v délce 22,76 km, rekonstrukce kanalizace v délce 13,44 km.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II. část
  Statutární město Olomouc
  1 111  mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval  realizaci 46,3 km kanalizační sítě (nově budovaných a rekonstruovaných), 13,4 km kanalizačních odboček, 17 čerpacích stanic, 1 železniční most ,1 silniční most, 1 retenční nádrž, 1,9 km přeložky toku, 1 dešťová zdrž včetně čerpací stanice.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Oravský region
  Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.Dolný Kubín, Slovenská republika
  1 087 mio. CZK

  Realizace: gravitační kanalizace délky 127,207km ,15ks čerpacích stanic,výtlační kanalizační potrubí délky 9,09km, intenzifikace komunálních ČOV Dolný Kubín (23000EO) a Nižná (26000)

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko
  Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  1 084  mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu, koordinátora BOZP a poskytnutí dotačních služeb. Projekt zahrnoval rekonstrukci a dostavbu kanalizačního systému ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

  Projekt je rozdělen na 2 stavby: výstavba štoly a výstavba a rekonstrukce kanalizace.

  Hlavní parametry projektu jsou: 18 km rekonstrukce kanalizace, 6 km nové kanalizace, 7 km rekonstrukce vodovodní sítě, zvýšení retenční kapacity vytvořené výstavbou štolového přivaděče pro převedení vod z povodí Jordánu a přetížené ČOV Klokoty na kapacitně volnou areálovou ČOV Tábor.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy
  Město Dobřany
  885  mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval 8 lokalit mikroregionu Radbuza (Chotěšov, Holýšov, Stod, Líně-Zbůch, Dobřany, Horšovský Týn, Poběžovice a Bělá pod Radbuzou), ve kterých byla realizována rekonstrukce a dostavba veřejných kanalizací a intenzifikace, resp. rekonstrukce stávajících ČOV. Celková délka budované kanalizační sítě činí cca 55 km.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Bratislava - protipovodňová ochrana
  Slovenský vodohospodárský podnik š.p.
  770  mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval návrh a realizaci  protipovodňové ochrany na obou Březích Dunaje v Bratislavě a na přilehlé části řeky Moravy v 8 lokalitách. Dále projekt zahrnoval dodávku měřícího zařízení s plavidlem.

  Cíklem opatření je zajistit ochranu na průtok Q1000 + 0,5 m, v místech mimo městské centrum na Q100 + 0,5 m.

  Jedná se o zvýšení linie nábřeží vybudováním nových ochranných zídek převážně v kombinaci s nasazeným mobilním hrazením. Součástí je i levobřežní hráz odpadového kanálu pod VD Gabčíkovo podzemní těsnící stěnou s návodním těsněním fólií. V místech, kde to dovolují prostorové poměry, je ochrana zajišťována zemními hrázemi případně s mobilním hrazením. Ochrana je doplněná podzemními těsnícími stěnami.

  Akce byla oceněna stavbou roku 2011 (SR) - cenou primátora hlavního města Slovenské rupubliky Bratislavy.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Mšeno - Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků
  Pöyry Environment a.s., HYDROPROJEKT CZ a.s., AZ CONSULT spol. s r.o.
  741  mio. CZK

  Předmětem zakázky je zajištění vydání veškerých stavebních povolení či jiných správních rozhodnutí nutných pro následnou realizaci díla. Dále kompletní zajištění majetkoprávních vztahů se všemi vlastníky a uživateli nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, projednání.

  Projekt zahrnoval převod povodňových průtoků přes VD Mšeno zkapacitněním stávajících štol a vytvoření nové odpadní štoly z nádrže. Tato štola bude zaústěna do koryta Lužické Nisy až pod nejdůležitější zástavbu v centru města. Soubor navrhovaných opatření má za účel rovněž zvýšení transformační kapacity stávající nádrže pro snížení povodňových průtoků na Lužické a Bílé Nise. Operativním řízením a předvypuštěním této nádrže lze tak přispět i ke snížení povodňových průtoků na Lužické Nise pod městem Jablonec nad Nisou, kde vodní tok prochází další hustě osídlenou oblastí.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Legal services
 • Cidlina (skupinový projekt ČOV a kanalizace)
  Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín
  625 mio. CZK

  "VRV a.s. zajišťoval výkon činnosti správce stavby při relizaci projektu včetně zpracování závěrečné zprávy pro objednatele. Projekt obsahpoval: Rekonstrukci ČOV Jičín a dostavbu kanalizace v Jičíně Rekonstrukci ČOV Lázně Bělohrad a dostavbu kanalizace v Lázních Bělohrad Výstavbu nové ČOV a kanalizační sítě v lokalitách: Pecka, Milletín, Ostroměř a Libáň. Investiční náklady činily 625 mil.Kč (bez DPH). Stavbu realizovala firma Geosan. Ukončení činnosti v roce 2010"

  VRV a.s. zajišťoval výkon činnosti správce stavby při relizaci projektu včetně zpracování závěrečné zprávy pro objednatele.
  Projekt obsahpoval:
  Rekonstrukci ČOV Jičín a dostavbu kanalizace v Jičíně
  Rekonstrukci ČOV Lázně Bělohrad a dostavbu kanalizace v Lázních Bělohrad
  Výstavbu nové ČOV a kanalizační sítě v lokalitách: Pecka, Milletín, Ostroměř a Libáň.
  Investiční náklady činily 625 mil.Kč (bez DPH). Stavbu realizovala firma Geosan.                    Ukončení činnosti v roce 2010
  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Vodohospodářské investice města Úvaly
  Město Úvaly
  600  mio. CZK

  Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

  Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.


  Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

  List of services provided : 
  Project management | 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Tender organization | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator | 
  Legal services
 • Znojmo rekonstrukce kanalizace
  Vodovody a kanalizace Znojemsko
  586  mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval rekonstrukci kanalizace ve městě, v celkové délce 25 km, z nichž se 4 km provádělo bezvýkopovými technologiemi (ražba, vločkování, zednický způsob), zbytek v otevřené rýze. Součástí stavby byly rekonstrukce stávajících odlehčovacích komor, výustních objektů a vystavba 2ks dešťových zdrží.

  Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2007.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I.fáze
  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
  560  mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval rekonstrukci kanalizační sítě  a výstavba dešťových zdrží v Šumperku, výstavba kanalizace v obcích  Vikýřovice a Sobotín, ve Starém Městě byla provedena rekonstrukce ČOV a dostavba stokové sítě. V rámci projektu se vybudovalo a zrekonstruovalo cca 27,7km stok, 2 čerpací stanice, 5 dešťových zdrží (kapacita cca 9700 m3) a rekonstruovaly se 2 ČOV.


  Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2008.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis
 • ČOV Vrakuňa v Bratislavě
  Bratislavská vodárenská společnost a.s., Bratislava, Slovenská republika
  556 mio. CZK

  Modernizace a intenzifikace biologického stupně a související mechanické čištění pro 460 000 EO v Bratislavě.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Chebsko - environmentální opatření
  CHEVAK a.s.
  554  mio. CZK

  Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajiťoval na projektu výkon funkce Správce stavby v rozsahu stanoveném FIDIC (Red Book), požadavků směrnic EÚ a národních úřadů (MMR, MŽP, SFŽP-OPŽP) pro řádnou realizaci projektu. VRV a.s. byl vedoucím sdružení s firmou INVESTON s.r.o. a v plnění správce stavby na uvedeném projektu byly zahrnuty mj. tyto hlavní činnosti jako vedení projektu od zahájení stavby, technický dozor, technické a finanční poradenství, vč. mj. řízení projektu, odborného posouzení PD, kontroly dodržování podmínek vydaných rozhodnutí, zajišťování změnových řízení a s tím souvisejících činností vč. doporučení objednateli, kontroly oceňovacích dokladů, poskytování odborných konzultací objednateli i dalším dotčeným subjektům. Projekt sestával ze 3 samostatných steveb - rintenzifikace ČOV Cheb, intenzifikace ČOV Mariánské Lázně a výstavba kanalizace Švédský Vrch. Intenzifikace ČOV Cheb (na 65 000 EO) zahrnovala kompletní modernizaci biolog.stupně, výstavbu nových dosaz.nádrží a dešťové zdrže, vč. nové kalové koncovky. Intenzifikace ČOV Mariánské Lázně (16 800 EO) zahrnovala úpravy v hrubém předčištění, chemickém a kalovém hospodářství. Výstavbu kanalizace v městké části Chebu - Švédský vrch v délce 2185 m.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis
 • Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR
  Český hydrometeorologický ústav
  530  mio. CZK

  Činnost supervizora - správce stavby pro projekt financovaný z Fondu soudržnosti.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Kutnohorsko Čáslavsko
  Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
  523  mio. CZK

  "Firma VRV a.s. zpracovala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 10/2012. VRV a.s. jako vedoucí sdružení vykonával funkci správce stavby ve sdružení s firmou VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. v tomto rozsahu: - výkon správce stavby před započetím výstavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby - administrace dotace z OPŽP - výkon funkce koordinátora BOZP Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Jedná se o skupinový projekt, který zahrnoval intenzifikaci a rekonstrukci dvou centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavbu nové kanalizace v celkové délce 14,21 km ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kutná Hora: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO, výstavba kanalizace v délce 7,17 km Čáslav: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO, Uhlířské Janovice: výstavba kanalizace v délce 0,92 km, Zruč nad Sázavou: výstavba a rekonstrukce kanalizace v délce 5,56 km, Sázava: výstavba nové kanalizace v délce 0,77 km, "

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Tender organization | 
  Grants, financial analysis | 
  Legal services
 • Monitoring a rekonstrukce pozorovací sítě ČHMÚ
  Český hydrometeorologický ústav
  509 mio. CZK

  V souvislosti s novými požadavky na sledování hydrosféry, dané zejména Rámcovou směrnicí 2000/60/ES, bylo pro Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zajištěno prověření stávajících objektů celoplošných pozorovacích sítí podzemních vod (vrty, prameny - cca 2 000 objektů) a povrchových vod (limnigrafické stanice), na jehož výsledky navázala inženýrská příprava vč. majetkoprávního vypořádání a následně i rekonstrukce a doplnění potřebných objektů i jejich měřících a komunikačních zařízení. Vlastní rekonstrukce sítí proběhla v letech 2005 – 2008 v rámci projektu „Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi o životním prostředí v ČR“ s celkovými náklady přes 509 mil. Kč. Součástí projektu bylo i potřebné dovybavení ČHMÚ měřící a výpočetní technikou. Při realizaci projektu společnost VRV působila jako generální zmocněnec ČHMÚ, což zahrnovalo komplexní řízení, sledování a dokumentování průběhu projektu, výkon technického dozoru na jednotlivých stavbách vč. zajištění jejich kolaudací a zpracování závěrečné zprávy pro Evropskou komisi.

  Vedle tohoto rozsáhlého projektu průběžně probíhá udržování sítě pro pozorování povrchových vod a její doplňování o další potřebné objekty, což představuje zajištění projektové a inženýrské přípravy i dozoru při jejich realizaci.

  List of services provided : 
  Project management | 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Legal services
 • VWS Memsep - Elektrárna Ledvice
  VWS MEMSEP s.r.o.
  500  mio. CZK

  Výkon funkce SITE MANAGERA na projekt OB11 - CHÚV - Elektrárna Ledvice Činnost obsahovala: Odbornou a technickou pomoc při přípravě projektu, výkon technického dozoru nad realizací stavby

  List of services provided : 
  Project management | 
  Technical supervisor
 • Morava, Olomouc – I.etapa
  Povodí Moravy, s.p.
  500  mio. CZK

  Předmětem zakaázky je výkon Správce stavby dle FIDIC. Cílem stavby je zabránit či v maximální míře omezit škody vznikající při povodňových záplavách v městě Olomouc.

  Projekt zahrnoval výstavbu obtokového kanálu o délce 520 m s maximální kapacitou 180 m3/s, který tak zvýší celkový průtok v tomto úseku na 650 m3/s. Součástí koryta kanálu o šířce 12 m byl i nový jezový objekt.

  Pro zajištění migrace ryb byl realizován v prostoru nového jezu i rybochod. Součástí investice byla výstavba dvou nových mostů a komunikací včetně 2 kruhových křižovatek.

  Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2007.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Rekonstrukce Pavilonu XI v areálu ÚVN Praha
  Ústřední vojenská nemocnice
  463 mio. CZK

  Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora na projektu. Projekt zahrnoval celkovou stavebně-technologickou rekonstrukci jednoho pavilonu s vytvořením nového pracoviště magnetické rezonance a multifunkčního operačního sálu

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Čistá horní Úpa
  VaK Trutnov, a. s.
  463  mio. CZK

  "Předmětem činnosti byly služby správce stavby jako generálního zmocněnce objednatele zastupujícího zájmy objednatele vůči zhotoviteli a dalším subjektům za účelem řádné realizace projektu podle pravidle FIDIC Red BOOK a požadavků a směrnic FS a národních orgánů ČR, jejichž prostřednictvím byla poskytnuta finanční výpomoc (MMR. MŽp, SFŽP, MF). Projekt zahrnoval opravu a dostavbu kanalizace a dále intenzifikaci ČOV v Bohuslavicích. Projekt zahrnoval: 1. Realizační celek:Oprava a dostavba kanalizace v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních a Horním Maršově. 2. Realizační celek: Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Bohuslavicích Ukončení činnosti 02/2010"

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis
 • Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy
  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
  456  mio. CZK

  Výkon Správce stavby dle FIDIC. Předmětem projektu byla výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod ve městech Kojetín, Hranice, Přerov a Lipník na Bečvou.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko
  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
  436 mio. CZK

  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťoval jako vedoucí člen sdružení VRV - API - Eurovision investorsko inženýrské činnosti spojené s přípravou a realizací stavby a služby koordinátora BOZP a finančního manažera včetně administrace projektu v prostředí Bene-Fill.Projekt spočíval v doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště (za provozu), rekonstrukce vodovodního přivaděče ŮV Mostiště - VDJ Vídeň a propojení výtlačných řadů ÚV Mostiětě - VDJ Vídeň a ŮV Mostiětě - VDJ Cyrilov. Kapacita ÚV 200 l/s.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Rekonstrukce a výstavba kanalizační sítě v okrese Vyškov
  Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.
  436 mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt byl realizován v pěti lokalitách Rousínov - rekonstrukce a výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV, Slavkov u Brna - intenzifikace ČOV, Bučovice - rekonstukce a výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV, Vyškov - rekonstrukce a výstavba kanalizace, Hrušky - rekonstrukce a výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV.
  V rámci projektu byly rekonstruovány 4 ČOV, postaveno 11 čerpacích stanic a 19,91 km kanalizace, 5,83 km stávající kanalizace bylo rekonstruováno.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov
  Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
  425  mio. CZK

  Výkon Správce stavby dle FIDIC. V rámci projektu byly rekonstruovány čtyři ČOV, v Rousínově, Slavkově u Brna, Bučovicích a Hruškách. Dále bylo postaveno 11 čerpacích stanic 20 km nové kanalizace a rekonstruováno 6 km stávající kanalizace v dalších šesti obcích.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Přerov-výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic
  Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
  385 mio. CZK

  VRV a.s. vykonávala služby správce stavby na projektu, který byl financován z OPŽP. Činnost správce stavby zahrnovala vedení projektu, koordinace činnost expertů, výkon technického dozoru od zahájeni stavby do úplného ukončeni stavebních i montážních prací, organizační zajištěni a vedeni kontrolních dnů stavby, organizaci přejimacího řízeni dokončené stavby, kolaudace, odstranění nedodělků a závěrečnou zprávu správce stavy. VRV experti: vedoucí týmu, asistentka, koordinace BOZP, ochrana ŽP, řízení kvality, finanční řízeni, geolog, báňský expert, 5x stavební dozor). Ostatní pozice zajišťoval Centroprojekt Group. Cílem projektu byla dostavba kmenových stok N a A-1, čímž bylo sníženo znečištěni řeky Bečvy z kanalizační sítě za dešťových události. Projekt řešil rovněž napojeni místních části Dluhonice a Kozlovice na městskou ČOV v Henčiově. Nově budované kanalizační sběrače - celkem 5.881,74 m UČ5 - Dluhonice - 455,26 m - profily DN 160 - DN 300 UČ6 - Kozlovice - 5.426,48 m - profily DN 200 - DN 800 Rekonstruovaná kanalizační sít-celkem 3.995,67 m UČ1 - 1.053,31 m - profily DN 300 - DN 1200 UČ2 - 92,40 m - profily DN 400 - DN 1200 UČ3 - 2.774,05 m - profily DN 400 - DN 2400 UČ4 - 75,91 m - profily DN 400 - DN 3000 Nově budované retenční nádrže: UČ2 - RN - OK1 Na - objem 1.500 m3 (pravý břeh) UČ4 - RN - OKI A-1-1 - objem 3.000 m3 (levý břeh)

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • Obnova Rybníka Jordán v Táboře 
  Město Tábor
  385 mio. CZK

  Předmětem zakázky byla činnost správce stavby , technického dozoru a řízení stavby v souladu s požadavky Operačního programu Životní prostředí. Součástí zakázky bylo i zajištění výkonu služeb koordinátora BOZP. Technické parametry stavby : odtěžení cca 260 000 m3 sedimentu ze dna nádrže a úprava dna nádrže, výstavba přívodní tlakové štoly a odpadní štoly pod tělesem hráze v celkové délce 208 m. Výstavba vtokového objektu a objektu uzávěrů. Jako související práce byla provedena i stabilizace návodního svahu tělesa hráze rybníka Jordán, jejíž hlavní parametry jsou ; šířka hráze v koruně 9,7 m, déika hráze v koruně vč. bezpečnostního přelivu 283 m, max. výška hráze nad terénem 20 m. Činnost správce stavby při realizaci projektu financovaného za podpory EU v rámci OPŽP zahrnovala ; - výkon technického dozoru při realizaci a ukončení projektu - řízení výstavby v souladu s podmínkami OPŽP a smlouvou uzavřenou se zhotovitelem - přípravu a organizační zajištěni přejímacích řízení ukončených častí stavby - zajištěni kolaudačních souhlasů k uvedení díla do provozu - zajištěni podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby - sledováni odstraňování vad a nedodělků z přejímacích řízeni - účast na zkušebním provozu - výkon služeb koordinátora BOZP na staveništi - vypracování měsíčních zpráv o postupu stavby a závěrečné zprávy

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator
 • Město Moravská Třebová - odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV
  Město Moravská Třebová
  330  mio. CZK

  Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP a poradenství při přípravě projektu.

  List of services provided : 
  Grants, financial analysis
 • Zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová
  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
  306 mio. CZK

  Studie zajištění náhradního zdroje surové vody pro ÚV Březová.Úprava technologie, nové výtlačné řady v délce 5,8km DN600-DN700,odběrný objekt a ČS Tuhnice.Zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu pro územní rozhodnutí pro přívodní řad vrch Sokolák ÚV Březová 3,35km DN 600.

  List of services provided : 
  Engineering
 • Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace
  Město Strakonice
  288  mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval intenzifikaci stávající komunální ČOV o kapacitě 75 000 EO (15 000 m3/den) a výstavbu a rekonstrukci kanalizace. Doplnění kanalizace ve stávající lokalitě pro napojení Dražejove, v délce 0,4 km, sběrač E - zkapacitnění a prodloužení, rekonstrukce shybky pod Otavou, sběrač Radošovice pro napojení obce stokovou síť Strakonic, v délce cca 1,4 km.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis
 • Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace
  Město Strakonice
  288 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Work safety coordinator
 • Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV
  Město Moravská Třebová
  280 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Grants, financial analysis
 • Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany
  Zájmové sdružení obcí Přivaděč Javorník - Benešov
  259 mio. CZK

  Hydraulický posudek,návrh optimálních technických řešení.Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodní ,projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační projektové dokumentace -na výstavbu vodovodu a souvisejících objektů (vodojemu, čerpací stanice, šachty kalníkové, vzdušníkové). Vodovod začíná v odběrné štoje Javorník a končí ve městě Benešov napojením do VDJ Šiberna. Po trase vodovodu jsou odbočky do dalších VDJ. V obci Čtyřkoly jsou z něj napojeny i domovní přípojky. Součástí projektu je výstavba vodojemu 2x2500m3 u čerpací stanice Podmračí, která je posílena pro dosažení vyšších průtoků Q=240l/s při H=120m. Vodovod je navržen v dimenzi DN500 v délce cca 15Km. Dále jsou v projektu použity dimenze DN250, 200, 150, 80 na ostatní přiváděcí řady, propoje stávajících šachet, řadů a DN25 na domovní přípojky. Výkon autorského dozoru při realizaci.

  List of services provided : 
  Project management | 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov
  Svazek kanalizace Třebařov
  255 mio. CZK

  "Činnost VRV a.s. na stavbě zahrnovala služby technického dozoru stavby v průběhu realizace stavby, cenovou a věcnou kontrolu včetně organizačního zajištění přejímacího řízeni a spolupráci při zajišťováni kolaudačních souhlasů. Předmětem stavby byla výstavba splaškové kanalizace v obcích Tatenice, Krasikov, Koruna a Třebařov a výstavba nové ČOV v Tatenicich. Celkově bylo vybudováno 24,7 km gravitační kanalizace, 723 m výtlačných řadů, 3267 m odbočeni pro domovní přípojky a 2 čerpací stanice. Součásti akce byla realizace nové čistírny odpadních vod s návrhovou kapacitou 2250 EO. Projekt ukončen 12/2015"

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Úpravna vody Plav - doplnění technologie
  Jihočeský vodárenský svaz
  252 mio. CZK

  Činnost VRV a.s. zahrnovala výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi (fáze realizace) od zahájeni stavby do úplného ukončeni stavebních prací, organizační zajištění kontrolních dnů stavby, účast na přejímacím řízeni dokončené stavby, účast na kolaudačním řízeni, včetně účasti na zajišťování podmínek pro vydáni kolaudačního souhlasu a ostatní činnosti ve smyslu mandátní smlouvy. Projekt představoval úplnou rekonstrukci 10 pískových filtrů, rekonstrukci 13 usazovacích nádrži (vč.doplněni technologie pro odsávání kalu, pomalé i rychlé míchání), výměnu 3ks vertikálních čerpadel v budově čerpací stanice, dobudování 3.stupně čištění (5ks nových žibt. nádrži filtrů GAU, vč. technologie), úpravy elektro a ASŘTP. Výstavba probíhala za plného provozu ÚV Plav (zásobování pitnou vodou cca 300.000 EO), výkon úpravny vody se 3-mi stupni čištěni 9001/s.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator
 • Vodovod Region Jih
  Obec Strančice
  228  mio. CZK

  Inženýrská a poradenská činnost při přípravě stavby zahrnující finanční analýzy a žádosti o poskytnutí podpory státu z programu MZe. Jedná se o vodovodní přivaděč pro 14 obcí v lokalitě Praha - východ.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Grants, financial analysis
 • Rekonstrukce kanalizace Žďár nad Sázavou
  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
  227 mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval realizaci rekonstrukci hlavního sběrače, jak v otevřeném výkopu s použitím klasických materiálů, tak s použitím bezvýkopových technologií s použitím zatahovaného rukávce. Odlehčovače byly nahrazeny vybudováním tří dešťových zdrží vybudovaných jako podzemní nádrže. Součástí projektu byla i rekonstrukce kanalizace na sídlišti Žďár nad Sázavou (tzv. Stalingrad) včetně veřejných částí domovních přípojek a přípojek uličních vpustí v celkové délce 16,9 km. Součástí projektu byl také drenážní systém pro trvalé snížení hladiny podzemních vod.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou
  Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
  213 mio. CZK

  Studie zásobování pitnou vodou.Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a provádění stavby.Vodovodní řad DN 300 délka 14503 m, DN 200 délka 4714 m, VDJ 2 x 200m3, rekonstrukce VDJ 2x 1000 m3, ČS Zbraslav.Baně Q=70 l/s H =120 m, ČS Černolice Q = 60 l/s H55 m, ČS Mníšekpod Brdy Q = 15 l/s, H = 60 m.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator | 
  Legal services
 • Zabezpeční přívodu surové vody pro ÚV Plav
  Jihočeský vodárenský svaz
  208 mio. CZK

  Studie variantního zásobení surovou vodou ÚV Plav.Tvorba hydraulického modelu.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě příložného potrubí ke stávajícímu vodovodu s dimenzí DN 1200 pro II. etapu - délka 1,4 km a III. etapu délka 3,5 km.Inženýrská činnost při projednání ÚR.

  List of services provided : 
  Engineering
 • Zlepšení VH infrastruktury města Benešov
  Město Benešov
  203 mio. CZK

  Jednalo se především o dostavbu splaškové kanalizace odvádějící splašky na ČOV, rekonstrukci ČOV, spočívající ve výstavbě dosazovacích a retenčních nádrží, uskladňovací nádrže.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • Třebíčsko-vodohospodářská infrastruktura
  Vodovody a kanalizace Třebíč
  192 mio. CZK

  VRV a.s. vykonávala investorsko - inženýrskou činnost na projektu, který byl financován z OPŽP. Činnost VRV a.s. zahrnovala výkon technického dozoru a koordinátora BOZP od zahájení stavby do úplného ukončení stavebních i montážních prací, organizační zajištění a vedení kontrolních dnů stavby, organizaci přejímacího řízení dokončené stavby a dále zajištění kolaudačního souhlasu pro provedenou stavbu. Projekt představoval novostavbu a rekonstrukci kanalizačních sítí v částech obcí Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou a Jemnice. Stavba zahrnovala potrubní trasy uličních stok včetně objektů na kanalizační síti, protlaky na kanalizaci, kanalizační odbočky, zrušení stávajícíoh souběžných stok, přeložky inženýrských sítí, opravy a uvedení do původního stavu stavbou dotčených komunikaci a zpevněných ploch. Celková délka nově vybudované kanalizační sítě je 13,098 km, z toho délka kanalizačních řadů činí 9,808 km.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • Skupinový vodovod CHOPOS
  Svazek obcí CHOPOS
  188 mio. CZK

  Zpracování změny PRVKUK Středočeského kraje pro nadobecní Skupinový vodovod Vranov-Ostředek a obce Teplýšovice,Struhařov,Divišov.Zpracování hydraulické analýzy a matematického modelu, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení , na výstavbu vodojemu 2x300m3, vodovodních řadů De50a310,návrh ČS ze štolového přivaděče ze Želivky a ATS v obci Čeňovice, délka jednotlivých potrubí De 50-110 23 957m,De 160-11 471m,De 180-3013m,De 225-6481m,De315 164m.

  List of services provided : 
  Engineering
 • Zajištění standardů EU ve Vodárenské soustavě Jižní Čechy
  Jihočeský vodárenský svaz
  180  mio. CZK

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval zabezpečení jakosti vody, během její dopravy dálkovými přivaděči bezvýkopovými technologiemi (cementace vložených rukávců) v celkové délce 42,6 km, rekonstrukce ÚV Prav (sanace usazovacích nádrží, doplnění vápenného hospodářství, doplnění kalového hospodářství).

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • ČOV a kanalizace Konice
  Město Konice
  174  mio. CZK

  Zpracování žádosti o podporu z OPŽP, výkon technického dozoru investora. Předmětem projektu byla výstavba kanalizace a ČOV ve městě Konice v Olomouckém kraji. Kanalizace byla navržena jako jednotná pro odvod jak odpadních, tak i dešťových vod.V některých částech města bude systém oddílné kanalizace, a to v lokalitách, kde se musí odpadní vody přečerpávat a v místech, kde je stávající kanalizace na odvod dešťových vod. Celkově bylo vybudováno 15 km jednotné a splaškové kanalizace DN 100 – 500 mm. ČOV byla navržena pro 2 300 ekvivalentních obyvatel. ČOV zajistí čištění odpadních vod na nejvyšší technologické úrovni.Všechny technologické linky ČOV jsou plně automatické.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis
 • Protipovodňová opatření na Litavce - úsek Králův Dvůr
  Povodí Vltavy, státní podnik
  128 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Tábor -PPO a revitalizace nábřeží Lužnice
  Město Tábor
  126 mio. CZK

  Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu Lužnice v úseku 40,25-41,3km byla zaměřena na oživení břehu odstraněním stávajícího opevnění, zmírnění příčného sklonu břehů odtěžením přebytečné zeminy a vybudováním pří břehové pěšiny. K zajištění stability stávajícího terénu byla realizována statická stěna s protipovodňovou funkcí pro návrhový průtok.Stěna tvořena z pilot,želbet.zdi s kamenným obkladem.Součástí PPO je i opatření na kanalizační síti města.Práce VRV a.s.- studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení,výběr zhotovitele a realizace stavby,autorský dozor.Digitální povodňový plán, inženýrská činnost, koordinátor BOZP.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator
 • Kanalizace a vodovod Příbram – DSP
  Město Příbram
  122 mio. CZK

  Zpracovaní projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov, Lazec, Kozičín, Rekonstrukce a výstavba vodovodu“ a zároveň výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

  List of services provided : 
  Engineering
 • Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou
  Město Březová nad Svitavou
  121 mio. CZK

  VRV a.s. zpracovávala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 12/2011. Dále VRV a.s. vykonávala služby technického dozoru investora na projektu, který byl financován z OPŽP včetně kompletní administrace projektu v prostředí Bene-fill. Činnost VRV a.s. zahrnovala vedení projektu a výkon technického dozoru a koordinátora BOZP od zahájení stavby do úplného ukončení stavebních i montážních prací, organizační zajištění a vedení kontrolních dnů stavby, organizaci přejímacího řízení dokončené stavby, kolaudace a dále zajištění závěrečného vyhodnocení projektu v 06/2016. Celkové rozsah stavby: IO 02a – Kanalizační síť gravitační kanalizace o celkové délce 5.150,0 m. IO 02b Kanalizační síť tlakové kanalizace o celkové délce 8.767,80 m. IO 02 a Kanalizační síť gravitační kanalizace – kanalizační přípojky 1.316,60 m. Přeložka dešťové kanalizace DN 500 o celkové délce 91,20 m. Domovní čerpací stanice 157 kusů. ČOV o kapacitě 2024 EO s technologií mechanického předčištění a aerobní stabilizace s předřazenou denitrifikací, 2x společná ČS s výtlakem. Celková délka nově vybudované kanalizační sítě 15.234,40 m, z toho délka kanalizačních řadů činí 13.917,80 m. Činnost ukončena v 06/2016 (viz referenční list podepsaný zástupcem města).

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • ČOV Třeboň
  Město Třeboň
  120  mio. CZK

  Zpracování zádosti po podporu z OPŽP pro projekt ČOV Třeboň, Kanalizace Branná a Park Lázní Berta. Zajištění technického dozoru stavby a zároveň činnosti koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě ČOV Třeboň.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • Zvýšení retenční funkce vodního díla Labská
  Povodí Labe, státní podnik
  106 mio. CZK

  Realizovaná rekonstrukce spodních výpustí v obtokovém tunelu vodního díla Labská spočívá v nahrazení pěti původních výpustí DN 1100 délky cca 10 m dvěma kapacitními výpustěmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800 s novými regulačními uzávěry, které odpovídají požadavkům platných norem a vyhlášek a umožní spolehlivé převádění od průtoků minimálních do průtoků povodňových. Výroba nových technologických prvků proběhla mimo staveniště a jejich montáž probíhala postupně s prováděním přípravných stavebních pracích. Práce byly zahájeny složitou instalací ocelových nátokových trubních profilů na návodní straně obtokového tunelu. Instalaci provedli potápěči pod vodou v hloubce 20 m a následovalo provedení podvodní betonáže návodních bloků (návodních předzátek), do kterých byly nátokové profily zabudovány. Instalované nátoky byly po celou dobu stavby zatěsněny a veškeré bourací práce, demontáže a nové instalace v obtokovém tunelu probíhaly pod jejich ochranou.


  Po komplikovaném provedení projektovaného zkapacitnění obtokového tunelu a vybourání původních výpustí směrem k návodní straně hornickým způsobem, bylo instalováno a zabudováno nové potrubí spodních výpustí včetně instalace nových regulačních uzávěrů. Na časový průběh a realizaci prací prováděných hornickým způsobem včetně následného ekonomického dopadu měla zásadní vliv neočekávaně velká tvrdost zastiženého skalního prostředí a vyžádala si projektovou změnu realizovaných podpůrných konstrukcí v obtokovém tunelu.


  Součástí technologie spodních výpustí je navazující nové vystrojení přístupové šachty hluboké 25 m umožňující bezpečný přístup pro obsluhu vodního díla do strojovny uzávěrů z domku hrázného včetně provedení nové elektroinstalace, ventilace, nového potrubí limnigrafu a napojení ovládání zařízení do nového řídícího systému vodního díla. Po dokončení instalace nové technologie se strojovna uzávěrů spodních výpustí v obtokovém tunelu uzavřela provedením nové železobetonové povodní stěny (zátky) s instalovanými segmentovými uzávěry regulujícími výtok ze spodních výpustí.


  Na konstrukci povodní zátky navázala realizace odtokových betonových konstrukcí (vývar a dno) v celé délce odtokového tunelu až k výtokovému portálu v podhrází. Součástí rekonstrukce spodních výpustí je i řešení nových česlí na vtokovém objektu (portálu) obtokového tunelu na návodní straně hráze.

  Z důvodu zajištění dostatečné kapacity stávajících bezpečnostních přelivů je v rámci rekonstrukce vodního díla realizováno zajištění jejich ochrany před vniknutím splavenin, které může mít za následek snižováním jejich kapacity případným ucpáním naplaveninami. Na výtoku z obtokového tunelu v podhrází je součástí realizované rekonstrukce oprava kamenných břehových zdí s ohledem na prováděné úpravy zkapacitnění spodních výpustí na vodním díle.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice
  Město Slaný
  102 mio. CZK

  Ve Slaném byla dokončena intenzifikace čistírny odpadních vod, která proběhla v období 11/2017– 07/2019. V rámci intenzifikace ČOV byl změněn aktivační proces, nově vybudována usazovací nádrž a vyhnívací nádrž s nasazeným plynojemem a následným energetickým využitím bioplynu. Dále byly zrekonstruovány všechny objekty stávající ČOV, takže je obnovena celá technologická linka od hrubého předčištění, přes mechanické čištění, biologického čištění vč. chemického srážení fosforu, kalové a plynové hospodářství až po objekt vypouštění vyčištěných odpadních vod. Rekonstruováno bylo i provozní zázemí ČOV a byly vybudovány vnitroareálové komunikace.

  ČOV Slaný má nově kapacitu 16 000 EO, předpokládaný průtok je cca 3000 m3/d. Naše společnost zajišťovala technický dozor investora a další služby pro investora – Město Slaný. Stavba byla realizována s finanční podporou EU – Fond soudržnosti -Operační program Životní prostředí. Zhotovitelem byla společnost Strojírny a opravny Milenov.

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Tender organization | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • Terezín - obnova kanalizačního systému po povodních 2013 - hlavní stoky
  Severočeská vodárenská společnost a.s.
  92 mio. CZK

  VRV a.s. zajišťovala výkon technického dozoru objednatele a ostatní služby spojené s realizací, dokončením a věcným i finančním vypořádáním akce, dále výkon činnosti koordinátora BOZP, administraci a kontrola čerpání dotace, vyhotovení dokumentace ZVA pro MZe. Předmět stavby - Rekonstrukce historické kanalizační sítě na území Velké pevnosti Terezín - nemovitá kulturní památka. Stavba dotovaná z MZe - Povodňové škody po povodních 2013.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Bílina - Všechlapy rekonstrukce přivaděče
  Severočeská vodárenská společnost a.s.
  89 mio. CZK

  Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační. Předmětem je nový přivaděč v úseku: AŠ Chudeřice do čerpací stanice Všechlapy u obce Všechlapy. Přiváděcí řad z Bíliny do Všechlap začíná napojením na stávající potrubí DN500 za AŠ Chudeřice. Přiváděcí řad končí napojením na stávající potrubí DN500 před stěnou čerpací stanice Všechlapy u obce Všechlapy. Potrubí v délce 5 753 m je navrženo v dimenzi DN500. Současně se stavbou přivaděče je navržena v Chotějovicích výměna stávajícího rozváděcího řadu TL DN60 včetně všech domovních přípojek.Realizováno.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator
 • Město Sázava - protipovodňová opatření
  Povodí Vltavy, státní podnik
  87 mio. CZK

  Naše společnost zajišťovala technický dozor investora pro Povodí Vltavy, státní podnik v období realizace stavby od 02/2017 do 08/2019 v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“.


  Protipovodňová opatření v intravilánu města Sázava mají úroveň ochrany Q100 + 0,3 m, celková délka liniových opatření je téměř 1,2 km. Celkové investiční náklady činí 86 653 841,-Kč bez DPH.


  Byly vybudovány tyto hlavní protipovodňové prvky:

  • levobřežní železobetonová nábřežní zeď s kamenným obkladem v celkové délce 450 m s navazujícím opevněním břehu kamenným záhozem, v části opatřená na koruně mobilním hrazením, součástí je navýšení nábřežních zdí Dojetřického potoka,
  • pravobřežní homogenní zemní hráz délky 613 m s podzemní těsnící štětovnicovou stěnou ukončenou na základové spáře hráze betonovým pasem, do které je vložena protipovodňová železobetonová zeď v délce 115 m.

  Součástí stavby byly environmentální úpravy starého koryta vodního toku se stabilizací dna příčnými prahy, čímž bylo spolu s výsadbou téměř tisíce stromů a keřů, se zpřístupněním starého koryta toku a pochozí komunikací v koruně hráze vytvořeno prostředí pro využití území pro volnočasové aktivity.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Vysoký Chlumec, kanalizace s ČOV
  obec Vysoký Chlumec
  80 mio. CZK

  Výkon TDI na základě uzavřené Příkazní smlouvy.Předmětem projektu byla výstavba splaškové tlakové kaalizace a ČOV . Celkem bylo uloženo 7,632 km hlavních kanalizačních řadů ( profily D 63,D90 a D100) a 3,631 km podružných řadů ( profil D40 a D60).Návrhová kapacita rekonstrované ČOV je 1200 EO.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Koterov odkanalizování a přeložka vodovodu
  Statutární město Plzeň
  70 mio. CZK

  Splašková kanalizace (cca 2,7km DN 250-400), dešťové kanalizace (cca 2,6km DN 250-500) nahrazující stávající kanalizaci s volnou výustí. Kanalizační přípojky v celé obci. Stavba dále obsahuje přeložku vodovodu (cca 1,1km DN 80-150) v cca polovině obce.Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení a výběr zhotovitele. Inženýring v přípravě stavby. Výkon autorského dozoru při realizaci.

  List of services provided : 
  Engineering
 • Organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby "Láz - splašková kanalizace a ČOV" (dle zákona č. 137/2006 Sb.)
  Obec Láz
  68 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Tender organization
 • Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce ÚV Hvězdička (dle zákona č. 137/2006 Sb.)
  Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, Příbram
  66 mio. CZK

  Výkon služeb VRV a.s. zahrnovaly tyto činnosti: • kompletace všech relevantních podkladů a jejich následná analýza s výstupem pro zadávací řízení • příprava a kompletace technické části zadání • zpracování návrhu zadávací dokumentace pro zadávací řízení • obstaráni všech náležitostí souvisejících s plněním povinností podle zákona o VZ a dalších právních předpisů • zabezpečení a organizace průběhu vlastního zadávacího řízení • zajištění dalších úkonů nezbytných k uzavření a realizaci smlouvy se zhotovitelem

  List of services provided : 
  Tender organization
 • Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkých způsobem v intravilánu města Vlašim
  Povodí Vltavy, státní podnik
  61 mio. CZK

  VRV a.s. zajišťovala výkon technického dozoru objednatele a ostatní inženýrské činnosti spojené s realizací projektu. Předmětem projektu byla realizace protpovodňových opatření na vodním toku Blanice včetně dovybavení stávajcícíh jezů o rybí přechody.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Loděnice, Nenačovice - revitalizace toku
  Povodí Vltavy, státní podnik
  50 mio. CZK

  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťoval přípravu stavby ve fázi územního a stavebního řízeni vč. majetkoprávní přípravy stavby a žádosti o podporu z OPŽP v tomto rozsahu: • zajištění podkladů a příprava žádosti o prodiouženi platnosti územního rozhodnutí, • majetkoprávní příprava stavby - příprava podkladů, projednáni a zajištění majetkoprávních smluv s vlastníky pozemků dotčených stavbou pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby, • veřejnoprávní projednáni stavby za účelem vydání stavebního povolení, zastupováni objednatele ve stavebním řízeni, • zpracováni žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí na realizaci stavby, zastupováni objednatele při jednání se SFŽP ČR, • spolupráce s projektantem po dobu projektové přípravy stavby, při zpracování majetkoprávních podkladů pro jednání s vlastníky pozemků a dokumentací pro žádost o podporu z OPŽP. Projekt představuje revitalizaci toku Loděnice v katastru obce Nenačovice. Stavba je připravena k realizaci za podpory EU v rámci Operačního programu Životni prostředí.

  List of services provided : 
  Engineering
 • PPO Tábor - DUR
  Město Tábor
  49  mio. CZK

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Táboře. Předmětem zakázky bylo vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o zařazení do programu Mze ČR 129 120 „Podpora před povodněmi II“.

  List of services provided : 
  Grants, financial analysis
 • Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově
  Město Zbýšov
  46 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Tender organization | 
  Grants, financial analysis
 • ČOV Špindlerův Mlýn
  Město Špindlerův Mlýn
  45  mio. CZK

  Inženýrská činnost při přípravě stavby "Rekonstrukce čistírny odpadních vod Špindlerův Mlýn" do fáze vydání stavebního povolení.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Legal services
 • Intenzifikace ČOV Blučina
  Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí
  45 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Tender organization | 
  Grants, financial analysis
 • Žabčice - intenzifikace ČOV (dle zákona č. 137/2006 Sb.)
  Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí
  45 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Tender organization | 
  Grants, financial analysis
 • VDJ Říčany
  Město Říčany
  40 mio. CZK

  Jedná se o výstavbu nového zemního vodojemu 2x1500m3. Vodojem se bude objemově doplňovat se stávajícím vodojemem Olivovna. Součástí stavby je vybudování nového odpadního potrubí, přípojky NN, přeložky kabelu NN. Vodojem je monolitická železobetonová konstrukce krabicového tvaru. Projektová dokumentace byla zhotovena ve stupni pro stavební povolení a ve stupni zadávací dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Realizováno.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Grants, financial analysis
 • Intenzifikace ČOV Újezd u Brna
  Město Újezd u Brna
  39  mio. CZK

  Výkon technického dozoru investora. Předmětem projektu bylo rozšíření a modernizace technologicky nevyhovující ČOV ve městě Újezd u Brna v Jihomoravském kraji. Modernizovaná ČOV byla navržena jako mechanicko-biologická se systémem oběhové aktivace s nitrifikací a denitrifikací pro 2 300 ekvivalentních obyvatel. Modernizovaná ČOV zajistí čištění odpadních vod na nejvyšší technologické úrovni.Všechny technologické linky ČOV jsou plně automatické.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Vodovod Region Jih - III. etapa, 1. část
  Obec Mukařov
  38 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Technical supervisor | 
  Grants, financial analysis | 
  Work safety coordinator
 • Organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby "VD Landštejn, rekonstrukce - Úpravna vody Landštejn" (dle zákona č. 137/2006 Sb.)
  Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn
  36 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Tender organization
 • Hejnice - kanalizace - DUR, DSP
  Město Hejnice
  35 mio. CZK

  Jedná se o následující činnosti spojené s vybudováním cca 5 km kanalizace:

  1. Geodetické zaměření
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  3. Geologický průzkum v místě významných objektů na navrhovaném kanalizačním systému
  4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
  5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
  7. Činnost spojená s podáním žádosti o dotaci
  List of services provided : 
  Engineering | 
  Grants, financial analysis
 • Kanalizace Linhartice
  Obec Linhartice
  33 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Project management | 
  Grants, financial analysis
 • Revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech
  Město Rokycany
  32 mio. CZK

  Revitalizace intravilánového toku spolu s architektonickým řešení povodňového parku, včetně mobiliáře.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby.Žádost o zajištění dotace.Inženýrská činnost při přípravě stavby.Výkon autorského dozoru při realizaci.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Grants, financial analysis
 • Regenerace sídliště Máj 06 Č. Budějovice,úsek 06-východ
  Statutární město České Budějovice
  25 mio. CZK

  Činnost VRV a.s. zahrnovala inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavby investora po dobu realizace díla, zajištění vydání kolaudačních souhlasů pro části díla, uvedení díla do provozu bez vad a nedodělků a spolupráce při zajištění podmínek a podkladů pro závěrečné hodnocení dotačního titulu fondu EU ROP Jihozápad.Předmětem projektu byla kompletní výměna povrchů ploch komunikaci, chodníků a cyklostezky, vč. rozšíření ploch chodníků a parkovišť na ploše 23101 m2; regenerace sadových úprav (zatravnění, křoviny, záhony) na ploše 10585 m2; výsadba 172 ks stromů; oplocení a pokládka pryžové dlažby dětského hřiště na ploše 233 m2; doplnění rozvodů a sloupů VO v délce 1245 m; dopravní značení a ochrana stávajících inž. sítí v celé dotčené lokalitě.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor
 • Multifunkční dům Litvínovice
  Obec Litvínovice
  23 mio. CZK

  Činnost VRV, a.s. zahrnovala výkon činnosti technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP od zahájeni stavby do úplného ukončeni stavebních prací, organizační zajištěni kontrolních dnů stavby, účast na přejímacím řízení dokončené stavby, závěrečné prohlídce stavby pořádané stavebním úřadem a ostatní činnosti ve smyslu příkazní smlouvy. Předmětem činnosti jsou služby - výkon technického dozoru stavebníka, vč. zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. Projekt představuje novostavbu multifunkčniho domu (obední úřad, knihovna, mateřská školka, požární zbrojnice a společenský sál) o půdorysných rozměrech 18,5 x 39,8 m a třech nadzemních podlažích.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
 • Volyně - Rekonstrukce úpravny vody Nišovice
  Město Volyně
  20 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Project management | 
  Grants, financial analysis
 • Revitalizace Rakovského potoka
  Město Rokycany
  16 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Project management | 
  Grants, financial analysis
 • Revitalizační úprava Rokytky v Nedvězí
  Hlavní město Praha
  15 mio. CZK

  Revitalizace Rokytky s ohledem na PPO, přeložka sítí, odstranění starého mostu a realizován nový most.Zpracování studie,hydraulického posouzení , dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení, provádění stavby.Výkon autorského a technického dozoru a koordinátora stavby při realizaci.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator
 • Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Nymburk a území ORP Nymburk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
  Město Nymburk
  14 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Grants, financial analysis
 • Úpravy přítoku a odtoku z provozního VDJ úpravny vody Želivka PD
  Želivská provozní s.r.o.
  12 mio. CZK

  Rekonstrukce vodovodu 2 x DN 300 v délce cca 2 x 850 m. Provádění bezvýkopově - zatahování potrubí HD PE. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby.Inženýrská činnost majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků, autorský dozor stavby.Realizováno.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator
 • Protipovodňová opatření včetně přírodě blízkých PPO Frýdlantsko
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko
  10 mio. CZK

  Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.

  Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu  "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.
  List of services provided : 
  Engineering
 • Říčanský potok - lokalita Na Vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace
  Povodí Vltavy, státní podnik
  5 mio. CZK

  x

  List of services provided : 
  Project management | 
  Grants, financial analysis
 • Výstravba a stavební rekonstrukce limnigrafů
  Český hydrometeorologický ústav
  4 mio. CZK

  VRV a.s. zajišťoval projektovou dokumentaci, geodetické práce, inženýring, technický dozor, uzavření smluv s vlastníky stavbou dotčených pozemků vč. vkladu do Katastru nemovitostí.Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávajících a výstavba nových limnigrafických stanic a měrných objektů na prameništích podzemních vod LMG: Kostelec nad Labem. Slaná, Jizerka, Světlá nad Sázavou. Nespeky, Mladá Boleslav, Košátky, Litoměřice Prameniště: Lukov, Radvánov, Český Dub, Mezilesí.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor
 • Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec a Nový Bor - Janov
  Svazek obcí kanalizace Sloup
  unlisted

  x

  List of services provided : 
  Tender organization | 
  Grants, financial analysis
 • Rekonstrukce zimního stadionu v Ledči nad Sázavou
  Město Ledeč nad Sázavou
  unlisted

  Technický dozor investora pro stavbu sportovního centra - zimního stadionu Ledeč nad Sázavou.

  List of services provided : 
  Technical supervisor
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001