[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

KONCESNÍ ŘÍZENÍ - PROVOZOVÁNÍ

 

Potřebujete vybrat provozovatele vodohospodářské infrastruktury? Chcete změnit model provozování? Musíte upravit stávající provozní smlouvu tak, aby vyhovovala metodice pro žadatele a Podmínkám přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí včetně vyplnění a projednání finančního modelu?

 

VRV a.s. je připraveno zajistit Vám komplexní vodohospodářské, právní a ekonomické poradenství podle Vašich potřeb.

 

vodojem-obec_570

 

V rámci kompletní služby pro vás zajistíme:

 • Organizaci koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek včetně vypracování:
  • koncesní dokumentace,
  • koncesního projektu,
  • koncesní smlouvy,
  • zadávací dokumentace,
  • provozní smlouvy

a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a SFŽP.

 

 • Komplexní poradenství při transformaci modelu provozování vodohospodářské infrastruktury.
 • Úpravu stávajících provozních smluv tak, aby vyhovovaly metodice pro žadatele rozvádějící podmínky OPŽP (Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí).
 • Výpočet standardního finančního modelu podle aktuální metodiky MŽP.
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930