Other services

  Name of the project
  Client
  Capital expenditure
 • Hejnice - kanalizace - DUR, DSP
  Město Hejnice
  35 mio. CZK

  Jedná se o následující činnosti spojené s vybudováním cca 5 km kanalizace:

  1. Geodetické zaměření
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  3. Geologický průzkum v místě významných objektů na navrhovaném kanalizačním systému
  4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
  5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
  7. Činnost spojená s podáním žádosti o dotaci
  List of services provided : 
  Geodetic services
 • Konference Vodní toky
  -
  unlisted

  VRV a.s. spolu s Povodím Labe a ČVTVS jsou hlavnímy organizátory odborné konference s mezinárodní účastí VODNÍ TOKY, která se koná každoročně na podzim, již od roku 2002.

  List of services provided : 
  Conferences, seminars
 • Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích
  -
  unlisted

  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., pravidelně od roku 2009 ve spolupráci v Povodím Vltavy, státní podnik, Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v.v.i, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí pořádá odborný seminář zaměřený na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.

  List of services provided : 
  Conferences, seminars
 • D&Z - interní audity zavedeného ISM
  D&Z spol. s.r.o.
  unlisted

  Provádění ročních interních auditů zavedeného ISM stavební firmy D&Z spol. s.r.o., zahrnující spolupraci při přípravě zprávy pro přezkoumání vedením.

  List of services provided : 
  ISO, legislation registers
 • ISO QMS EMS Hydroprojekt
  Hydroprojekt CZ a.s.
  unlisted

  Zavedení systému environmentálního managementu (EMS) podle ISO 14001:2004 a zefektivnění QMS podle ISO 9001:2000 pro Hydroprojekt CZ a.s.

  List of services provided : 
  ISO, legislation registers
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001