Služby Projektování Projektová dokumentace

  Příslušné reference

Veškerou dokumentaci jsme schopni zpracovat v dále uvedených oborech v následujících fázích:

 

 • Předprojektová příprava
  • koncepce
  • studie proveditelnosti
  • investiční záměr
  • CBA, EA, CE analýzy

  podrobnosti také viz Vodohospodářské plánování a koncepce, Opatření proti suchu a nedostatku vody a Matematické modelování 

 • Průzkumy, podklady, rozbory
  • Geodetická zaměření
  • Pasporty vodohospodářských systémů
  • Inženýrsko-geologický průzkum
  • Hydrogeologický průzkum
  • Chemickotechnologický průzkum
  • Stavební průzkum
  • Biologický průzkum
  • další

 • Projektová příprava
  • dokumentace k ohlášení stavby
  • dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
  • dokumentace k žádosti o vydání stavební povolení
  • dokumentace pro sloučené řízení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • realizační dokumentace
  • projekt komplexní pozemkové úpravy
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • provozní řády

 • Autorský dozor

projektovani_projektova_dokumentace

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001