[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

Naše pracoviště České Budějovice na nové adrese

S ohledem na personální růst je naše pracoviště České Budějovice přestěhováno na novou adresu Kněžská 354/34.

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2020

24. - 25. 11. 2020 Hradec Králové

celá aktualita »

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2020

22. 10. 2020 v Praze

celá aktualita »

BĚŽNÝ PROVOZ SPOLEČNOSTI

Naše společnost obnovuje dnem 18.5.2020 svou činnost v běžném režimu a nadále poskytuje veškeré služby v plném rozsahu.

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2019

Konference Vodní toky 2019
26. a 27. listopadu 2019
fotogalerie a prezentace z přednášek ke stažení

celá aktualita »

VD LABSKÁ

VD Labská – zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém kanále

celá aktualita »

MODERNIZACE PLAVEBNÍCH KOMOR GABČÍKOVO

V letošním roce byl zahájen rozsáhlý projekt modernizace dvou plavebních komor na slovenském vodním díle Gabčíkovo. Naše společnost se podílí na práci týmu technického dozoru stavby.

celá aktualita »

INTENZIFIKACE ČOV SLANÝ - BLAHOTICE

Ve Slaném byla dokončena intenzifikace čistírny odpadních vod na kapacitu 16 000 EO.

celá aktualita »

DOKONČENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA SÁZAVA

Ve středu 18. září 2019 byla za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana slavnostně otevřena protipovodňová opatření na řece Sázavě, sloužící k ochraně Města Sázava.

celá aktualita »

41. VODOHOSPODÁŘSKÉ SPORTOVNÍ HRY

Bojovnost máme v krvi, v celkovém hodnocení jsme dosáhli na 9. místo. Vynikali jsme i na závěrečném večírku, kde s námi chtěl tančit každý.

celá aktualita »

ZVÝŠENÍ PONORU NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ V ÚSEKU MĚLNÍK - PRAHA RADOTÍN

Kolega Ing. Vít Havel je hlavním projektantem zajímavé akce pro investora Ředitelství vodních cest ČR.

celá aktualita »

ZIMNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ TŘICÍTKA

Již tradičně se VRV účastnilo Zimní vodohospodářské třicítky na Rejvízu v Hrubém Jeseníku, letos s vynikajícími výsledky.

celá aktualita »

PF 2019

Všem našim klientům, obchodním partnerům a spolupracovníkům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2019!

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2018

Tisková zpráva o průběhu konference.

celá aktualita »

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK

Prezentace přednášek ze semináře ke stažení

celá aktualita »

40. VODOHOSPODÁŘSKÉ SPORTOVNÍ HRY

Letos jsme byli opět vidět, a to jak díky novým dresům, tak podaným výkonům.

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2018

Ve dnech 20. - 21. listopadu 2018 se uskuteční již 16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2018“.

celá aktualita »

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2017

Společnost VRV získala za stavbu "Protipovodňová opatření v Nedvězí" ocenění Vodohospodářská stavba roku 2017

celá aktualita »

PF 2018

Všem našim klientům, obchodním partnerům a spolupracovníkům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018!

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2017

Shrnutí, prezentace z přednášek a foto zde.

celá aktualita »

VODOHOSPODÁŘSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2017

Zájem reprezentovat naši firmu stoupá a s tím i kvalita našich výkonů.

celá aktualita »

SEMINÁŘ MIGRACE

Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

celá aktualita »

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA OCHRANU HL. M. PRAHY - NEDVĚZÍ

Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy“, etapa 0011 ostatní toky, část 21 Nedvězí porovnání stavu před realizací a po ní.

celá aktualita »

PODÍL V APLIKOVANÉM VÝZKUMU

Naše společnost se nadále podílí na vědecké činnosti v environmentální oblasti organizované Technologickou agenturou ČR

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2016

Souhrn, přednášky ke stažení, článek o průběhu konference a fotografie

celá aktualita »

PF 2017

Všem našim klientům, obchodním partnerům a spolupracovníkům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2017!

celá aktualita »

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH

10. 11. 2016 v Praze

2. cirkulář

celá aktualita »

ÚSPĚCH REPREZENTACE VRV NA 38. ROČNÍKU VODOHOSPODÁŘSKÝCH SPORTOVNÍCH HER

Ve dnech 18. – 21. 8. 2016 proběhl 38. ročník Vodohospodářských sportovních her. Letos pořádali Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. v Ústí nad Labem a my jsme byli u toho. Soutěžní disciplíny zůstávají dlouhodobě stejné – vodohospodářský duatlon (muži, ženy), volejbal (muži, ženy), malá kopaná, stolní tenis (muži ženy) a tenis.

celá aktualita »

ČR ČEKAJÍ ZNAČNÉ INVESTICE TAKÉ DO OBNOVY PŘIVADĚČŮ VODY

Příprava obnovy vodárenských soustav obecně nabývá v poslední době na významu, zejména z pohledu jejich nezbytné dlouhodobé udržitelnosti a z pohledu zvýšení stability dodávek pitné vody v oblastech, kde se v obdobích sucha může projevit nedostatek vody pro zásobování pitnou vodou...

celá aktualita »

SEMINÁŘ „VODOVODY A KANALIZACE – HLAVNÍ PROBLÉMY SPRÁVY, PROVOZU A INVESTIČNÍHO ROZVOJE“

VRV a.s. byla partnerem semináře ČVTVHS, který se uskutečnil 11.5.2016.

celá aktualita »

ATS HLUBOŠ – ÚSPĚŠNÁ PŘEDPROJEKTOVÁ ANALÝZA

Díky zkušenostem našich pracovníků a jejich zodpovědnému přístupu v rámci předprojektové přípravy zahrnující hydraulickou analýzu problému, se investor vyhnul zbytečné investici.

celá aktualita »

REVITALIZACE RAKOVSKÉHO POTOKA

Slavnostní otevření parku v Rokycanech po celkové revitalizaci území, kterým protéká Rakovský potok.

celá aktualita »

REVITALIZACE NIVY ŘEKY JIZERY V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

V rámci této akce, která byla slavnostně otevřena 26. 10. 2015, došlo k odstranění sedimentu v tůni Olšiny a vytvoření členitějších břehových struktur.

celá aktualita »

PF 2016

Všem našim klientům, obchodním partnerům a spolupracovníkům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2016!

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2015

Termín konání 24. a 25. listopadu 2015 v hotelu Černigov v Hradci Králové.

Přednášky ke stažení

celá aktualita »

RYBNÍK JORDÁN V TÁBOŘE ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN

Zkušební provoz rybníku Jordán, který je nejstarší vodní nádrží v Čechách, byl v srpnu 2015 úspěšně dokončen.
Časosběrný dokument, zachycující klíčové momenty akce ke shlédnutí on-line.

celá aktualita »

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ V TÁBOŘE

V Táboře byla dokončena revitalizace nábřeží Lužnice, jejíž součástí byla také výstavba protipovodňové zdi.

celá aktualita »

REVITALIZACE HORNÍHO ÚSEKU ŘÍČKY SMĚDÁ

Horní úsek řeky Smědé dostal přírodě blízkou podobu a stal se migračně prostupný pro místní druhy ryb.

celá aktualita »

VRV SE NADÁLE ÚČASTNÍ VĚDECKÝCH PROGRAMŮ ALFA a BETA TAČR

V rámci Programů na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA a Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA.

celá aktualita »

SVĚTOVÝ DEN VODY 2015

Oslavy Světového dne vody 20. a 21. března organizované Svazem vodního hospodářství ČR se v roce 2015 uskuteční pod mottem „VODA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ".

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2014

2. cirkulář a závazná přihláška.

25. a 26. listopadu 2014 hotel Černigov, Hradec Králové.

Správa vodních toků, implementace Rámcové směrnice a Směrnice o zvládání povodní.

celá aktualita »

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK

Přednášky ke stažení

celá aktualita »

101 LET VODNÍHO DÍLA ŠTVANICE

K příležitosti tohoto výročí se koná ve dnech 20. a 21. září 2014 Den otevřených dveří na vodním díle Štvanice, s podporou naší společnosti.

celá aktualita »

PROJEKT ESF OPPA DOKONČEN

VRV a.s. úspěšně dokončila projekt z ESF OPPA

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2013

Fotografie, shrnutí a přednášky ke stažení

celá aktualita »

PAMĚTNÍ LIST ZA POMOC PŘI POVODNÍCH

Společnosti VRV a.s. bylo uděleno poděkování za pomoc při povodních od primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, PhD.

celá aktualita »

PROJEKT ESF OPPA

VRV a.s. dokončuje projekt ESF OPPA.

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2012

Fotografie, shrnutí a přednášky ke stažení.

celá aktualita »

ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK

Výsledky projektu „Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy“.

celá aktualita »

100 LET NA STEJNÉ ADRESE

Letošní rok je pro naši společnost významný hned z několika důvodů. Číslo 2 je zřejmě pro naši společnost číslem magickým. Roky, končící touto číslovkou jsou v její historii těmi nejvýznamnějšími

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2012

27. a 28. listopadu 2012,

Hradec Králové,

2. cirkulář a závazná přihláška

celá aktualita »

NOC LITERATURY 2012

VRV a. s. se letos jako partner účastní společensko-kulturní akce NOC LITERATURY 2012.

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2011

Fotografie, shrnutí a přednášky ke stažení.

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2011

29. a 30. listopadu 2011,

Hradec Králové,

2. cirkulář a závazná přihláška

celá aktualita »

SÁZAVSKÝ SEMINÁŘ 2011

Komplexní řešení problematiky výstavby rybích přechodů - přednášky ze semináře ke stažení.

celá aktualita »

STAVBA ROKU 2010

Stavby „Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy – Zbraslav" a „ČOV Dubenec – intenzifikace" získaly ocenění Vodohospodářská stavba roku.

celá aktualita »

DO PRÁCE NA KOLE

Cyklotým společnosti VRV a.s. se v soutěži „Do práce na kole" umístil na 96. místě s celkovým počtem 1324,3 km a byl nominován mezi nejlepších 20 v soutěži v kreativitě.

celá aktualita »

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2010

fotografie, shrnutí a přednášky ke stažení.

celá aktualita »

SÁZAVSKÝ SEMINÁŘ 2010

Komplexní řešení problematiky výstavby rybích přechodů - přednášky ze semináře ke stažení.

celá aktualita »

PF 2011

Přejeme Vám mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2011.

celá aktualita »

PPP PROJEKT PRO DODÁVKY VODY NA TURNOVSKU A SEMILSKU ÚSPĚŠNĚ SPUŠTĚN

Společná tisková zpráva Vodohospodářského sdružení Turnov, Státního fondu životního prostředí a společností Facility, WOLF THEISS advokáti a VRV...

celá aktualita »

SÁZAVSKÝ SEMINÁŘ 2009

Komplexní řešení problematiky výstavby rybích přechodů - přednášky ze semináře ke stažení.

celá aktualita »
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930