[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

REVITALIZACE HORNÍHO ÚSEKU ŘÍČKY SMĚDÁ

 

Horní úsek řeky Smědé v ř. km 45,155 – 45,208 byl díky zastaralé úpravě koryta neprostupný pro místní druhy ryb. Bývalé regulované dlážděné koryto se dvěma příčnými prahy dostalo nyní zpět přírodě blízkou podobu ve formě balvanitého skluzu s rozvolněnou kynetou tvořenou průtočnými tůněmi pro převedení menších průtoků.

 

Tím bylo dosaženo žádoucí migrační prostupnosti pro ryby. Podle projektu zpracovaného divizí 02 VRV a.s. (projektant Ing. Vít Havel) byla stavba dokončena v 09/2015 a slavnostně otevřena 16.9.2015 za účasti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

 

Smědá - původní stav

původní stav

 

Smědá - během realizace

během realizace

 

Smědá - nový stav po realizaci

nový stav po realizaci

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930