Konference Vodní Toky se uskuteční 21. - 22. listopadu 2023. Nově bude probíhat v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Vodní hospodářství a ochrana ŽP Legislativa a státní správa

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001