[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

 

Projektový management je souborem služeb, který navrhujeme individuálně podle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka.

 

Zahrnuje koordinaci a řízení veškerých činností spojených s přípravou a realizací investičních akcí, poskytování technického, ekonomického a právního poradenství a další detailní odborné konzultace.

 

Našim cílem je dokonalá souhra klíčových subjektů (investora, projektanta stavby, stavebního zhotovitele, budoucího provozovatele, poskytovatele dotačních prostředků apod.), vedoucí k naplnění strategických očekávání zákazníka.

 

cuzak-2_570

 

Projektový management znamená také významnou podporu při prosazení projektu a zabezpečení jeho publicity.

 

Mezi základní prvky nabízené služby patří:

  • analýza potřeb zákazníka a jeho cílů
  • analýza finančních potřeb s ohledem možnosti využití dotačních titulů
  • nastavení informačních kanálů a organizace práce
  • řízení přípravy a realizace investiční akce
  • organizace koordinačních jednání
  • zpracování řídících dokumentů (plán strategie, harmonogram, manuál projektu...)
  • zpracování průběžných zpráv o postupu prací
  • zpracování tiskových zpráv
  • prezentace projektu a pomoc se zabezpečením jeho politické podpory resp. podpory veřejnosti
  • další služby reagující na aktuální potřeby zákazníka
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930