Služby Investiční výstavba Projektový management

  Příslušné reference

 

Projektový management je souborem služeb, který navrhujeme individuálně podle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka.

 

Zahrnuje koordinaci a řízení veškerých činností spojených s přípravou a realizací investičních akcí, poskytování technického, ekonomického a právního poradenství a další detailní odborné konzultace.

 

Našim cílem je dokonalá souhra klíčových subjektů (investora, projektanta stavby, stavebního zhotovitele, budoucího provozovatele, poskytovatele dotačních prostředků apod.), vedoucí k naplnění strategických očekávání zákazníka.

 

projektovy_management

 

 

Projektový management znamená také významnou podporu při prosazení projektu a zabezpečení jeho publicity.

 

Mezi základní prvky nabízené služby patří:

  • analýza potřeb zákazníka a jeho cílů
  • analýza finančních potřeb s ohledem možnosti využití dotačních titulů
  • nastavení informačních kanálů a organizace práce
  • řízení přípravy a realizace investiční akce
  • organizace koordinačních jednání
  • zpracování řídících dokumentů (plán strategie, harmonogram, manuál projektu...)
  • zpracování průběžných zpráv o postupu prací
  • zpracování tiskových zpráv
  • prezentace projektu a pomoc se zabezpečením jeho politické podpory resp. podpory veřejnosti
  • další služby reagující na aktuální potřeby zákazníka
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001