Služby Projektování Zásobování vodou

  Příslušné reference

Naše hlavní zaměření v této oblasti:

 • Zdroje vody
  • Podzemní zdroje vody
  • Povrchové zdroje vody
  • Vodárenské nádrže
  • Jímací objekty
  • Prameniště
  • Ochranná pásma vodních zdrojů

 • Úpravny vody
  • Úprava vody pro vodovody pro veřejnou potřebu
  • Úprava vody pro vodovody pro průmysl

 • Hlavní systémy zásobování vodou
  • Hlavní přiváděcí vodovodní řady
  • Čerpací stanice
  • Vodojemy

 • Distribuční systémy zásobování vodou
  • Rozvodné řady
  • Domovní vodovodní přípojky
  • Automatické tlakové stanice

projektovani_zasobovani_vodou

 

Zpracujeme projektovou dokumentaci, koncepční práce, matematické modelování.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001