Úvod Aktuality

Projekt společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Název projektu: Digitální transformace VRV na moderní, konkurence schopnou a k životnímu prostředí šetrnou firmu.

Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0004624

Popis: Mezi klíčové cíle projektu patří zavedení digitálních interních cloudových systémů, od kterých očekáváme zvýšení efektivnosti při všech činnostech, zkvalitnění komunikace, coworkingu a plánování.  Na těchto efektech se bude také podílet rozšíření práce s tablety v terénu. Očekáváme také, že větší důraz na elektronizaci dokumentů povede ke snížení tisků, a tedy ke snížení spotřeby papíru i elektrické energie.

 

Dalším podstatným cílem projektu je posílení kybernetické bezpečnosti systémů a dat nasazením nejnovějších technologií.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci Virtuální podnik – Výzva I.

 

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001