Služby Vodní hospodářství a ochrana ŽP Matematické modelování

  Příslušné reference

 

Matematické modelování hydraulických systémů je již řadu let nezbytným nástrojem pro efektivní posuzování staveb a opatření jak v oblasti vodovodních a kanalizačních sítí, tak v oblasti říčního inženýrství. Rozborem hydraulických a kvalitativních výsledků simulací se identifikují slabá místa systému a to umožní návrh optimálních technických opatření a změn v systému a tím i optimalizaci investičních a provozních nákladů.

 

matematicke_modelovani_opt_transparent 

 

Pomocí matematického modelování řešíme:

  • Snížení úniků (ztrát) vody ve vodovodní síti
  • Optimalizace tlakových pásem
  • Protipožární zabezpečení
  • Analýzy kvality vody
  • Modelování vodního rázu
  • Koncepční řešení dodávky vody pro rozvojová území
  • Výpočet kapacity řadů
  • Posuzování vlivu odpadních vod na recipient
  • Posouzení stávajícího systému zásobování vodou z hlediska hydraulických a kvalitativních parametrů dodávky vody

Jako podklad pro kalibraci matematických modelů slouží mimo jiné data získaná měřením a monitoringem.

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001