Služby Vodní hospodářství a ochrana ŽP Matematické modelování

  Příslušné reference

 

Matematické hydraulické modelování se stává v posledních letech moderním nástrojem pro posouzení a návrh zásahů do vodovodních a kanalizačních systémů. Rozborem hydraulických a kvalitativních výsledků simulací se identifikují slabá místa systému a to umožní návrh optimálních technických opatření a změn v systému a tím i optimalizaci investičních nákladů.

 

datalogr_570

 

V rámci těchto činností zajišťujeme:

 • Monitoring vodárenských systémů
 • Monitoring kanalizačních systémů

Pomocí matematického hydraulické řešíme:

 • Snížení úniků (ztrát) vody ve vodovodní síti
 • Optimalizace tlakových pásem
 • Protipožární zabezpečení
 • Analýzy kvality vody
 • Modelování vodního rázuPosouzení stávajícího systému zásobování vodou z hlediska
 • hydraulických a kvalitativních parametrů dodávky vody
 • Koncepční řešení dodávky vody pro rozvojová území
 • Výpočet kapacity řadů
 • Posuzování vlivu odpadních vod na recipient
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001