Služby Projektování Komplexní pozemkové úpravy

  Příslušné reference


Zpracujeme projekt komplexní pozemkové úpravy dle zák. 545/2002 Sb.

 • vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
 • rekonstrukce přídělového plánu
 • obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole, zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu
 • stanovení obvodu včetně ZPMZ a GP, vytyčení a zaměření lomových bodů, včetně zjišťování hranic pozemků neřešených podle §2
 • stabilizace lomových bodů hranic pozemků – kamenným a plastovým znakem a kolíkem
 • dokumentace nároků vlastníků
 • vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)
 • výškopisné zaměření zájmového území dle skutečné potřeby
 • vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 • kompletní dokumentace návrhu PÚ vč. návrhu postupu realizace
 • vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ vč. stabilizace hranic pozemků
 • zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Zajistíme také koncepční práce.

 

projektovani_komplexni_pozemkove_upravy

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001