[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 

Naše společnost disponuje skupinou odborníků zaměřených na problematiku komplexních pozemkových úprav, jejíž součástí jsou plně vybavení geodeti.

 

geodezie-louka_570

 

Nabízíme tyto práce:

 • zpracování projektu komplexní pozemkové úpravy dle zák. 545/2002 Sb.
  • vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
  • rekonstrukce přídělového plánu
  • obnova a doplnění podrobného polohového bodového polezaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu
  • stanovení obvodu včetně ZPMZ a GP, vytyčení a zaměření lomových bodů, včetně zjišťování hranic pozemků neřešených podle §2
  • stabilizace lomových bodů hranic pozemků – kamenným a plastovým znakem a kolíkem
  • dokumentace nároků vlastníků
  • vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)
  • výškopisné zaměření zájmového území dle skutečné potřeby
  • vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
  • kompletní dokumentace návrhu PÚ vč. návrhu postupu realizace
  • vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ vč. stabilizace hranic pozemků
  • zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Realizační fáze staveb:

 • aplikace matematického modelování vodohospodářských problémů
 • návrhy a tvorba vodohospodářských vrstev GIS
 • regionální studie tvorby a ochrany životního prostředí
 • řešení problémů krajinného inženýrství (návrhy rybníků, malých vodních nádrží, suchých poldrů, protierozních opatření, revitalizace, atd.)
 • související geodetické služby
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930