Úvod Historie společnosti

 

Akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba byla založena v rámci privatizace státního podniku stejného jména a stejného podnikatelského zaměření. Historie firmy sahá až do roku 1890, kdy po průchodu katastrofální povodně Prahou byl založen fond pro nápravu škod a regulaci Vltavy a zřízen speciální úřad pro přípravu a inženýrské řízení potřebných staveb.

 

Už naši předchůdci z 30. let 20. století, zde zobrazení, významně ovlivňovali oblast vodního hospodářství

 

uvod-01-panove_570

 

V poválečné historii firma plnila roli investora a inženýrsky zabezpečovala státní zakázky z oboru vodního hospodářství. Pod jejím inženýrským vedením byly pořízeny téměř všechny významné stavby z oboru hydroenergetiky, vodních cest, vodárenských a kanalizačních systémů na území ČR.

 

 

Společnost kromě oboru vodního hospodářství poskytuje inženýrské a konzultační služby i v oblasti průmyslových, pozemních a inženýrských staveb a v oblasti komplexních pozemkových úprav. Po vstupu do EU firma zajišťuje také funkci správce stavby na řadě významných staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001