[tisk]

O SPOLEČNOSTI

HISTORIE SPOLEČNOSTI

 

Akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba byla založena v rámci privatizace státního podniku stejného jména a stejného podnikatelského zaměření. Historie firmy sahá až do roku 1890, kdy po průchodu katastrofální povodně Prahou byl založen fond pro nápravu škod a regulaci Vltavy a zřízen speciální úřad pro přípravu a inženýrské řízení potřebných staveb.

 

Už naši předchůdci z 30-tých let 20. století,  zde zobrazení, významně ovlivňovali oblast vodního hospodářství.

 

uvod-01-panove_570

 

V poválečné historii firma plnila roli investora a inženýrsky zabezpečovala státní zakázky z oboru vodního hospodářství. Pod jejím inženýrským vedením byly pořízeny téměř všechny významné stavby z oboru hydroenergetiky, vodních cest, vodárenských a kanalizačních systémů na území ČR.

 

V posledních dvaceti letech firma kromě oboru vodního hospodářství poskytuje inženýrské a konzultační služby i v oblasti průmyslových, pozemních a inženýrských staveb a v oblasti komplexních pozemkových úprav. Po vstupu do EU firma zajišťuje také funkci správce stavby na řadě významných staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU.

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930